Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm, skak- och slagverkinstrument steg 1

Skapad 2017-03-22 13:49 i Lindskolan Uppsala
Piano och keyboard steg 1
Grundskola 4 – 9 Musik

I detta arbetsområde ska du få lära dig hur man spelar olika rytmer i olika genrer, tempon och taktarter. Du ska också få lära dig skak- och slagverksinstrumentens funktion i folkmusik, konstmusik och populärmusik. Vidare ska du få lära dig att spela enkla rytmer efter olika notvärden och jämna och udda taktarter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära dig att spela olika rytmer i jämna och udda taktarter i olika tempon med skak- och slagverk samt på trumset.
 • Öva på att växla mellan enkla och avancerade rytmer.
 • Lära dig vad olika skak- och slagverksinstrument heter, låter och i vilka genrer de ofta används.
 • Lära dig att spela enkla rytmer efter olika notvärden i jämna och udda taktarter.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och spela efter de givna rytmerna.
 • Förmågan att sampela musikaliskt efter en given rytm eller genre.
 • Förmågan att sampela med andra.
 • Kunskap om skak- och slagverksinstrument
 • Kunskap om notvärden och taktarter.

Examination:

 • Uppspelning tillsammans med musiklärare.
 • Muntligt kunna namnen på ett antal skak- och slagsverksinstrument kopplat till hur de ser ut.
 • Muntligt kunna namnen på helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, fjärdelspaus samt
  2/4-takt, 4/4-takt, 3/4 takt, 5/4-takt och 7/8-takt kopplat till hur de ser ut i ett notsystem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsnivåer rytm. skak- och slagverksinstrument steg 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Spela och ackompanjera
Eleven kan spela enkla rytmer i samspel med lärare i långsamt tempo.
Eleven kan kompa och byta mellan en enkel och något mer avancerad rytm i långsamt tempo med relativt god tajming och flyt.
Eleven kan självständigt kompa och byta med god tajming och flyt mellan enkla och avancerade rytmer i jämna och udda taktarter samt anpassa komp och spelteknik efter genre.
Funktioner
Eleven kan namnet på några av de vanligaste skak- och slagverksinstrumenten inom folkmusik, konstmusik och populärmusik. Eleven kan förklara skillnaden mellan helnot, halvnot, fjärdedelsnot och åttondelsnot.
Eleven kan namnet på flertalet av de vanligaste skak- och slagverksinstrumenten inom folkmusik, konstmusik och populärmusik. Eleven kan förklara skillnaden mellan helpaus, halvpaus, fjärdedelspaus och åttondelspaus.
Kan självständigt skriva ned enkla rytmer med notvärden och sedan spela upp dem korrekt i ett långsamt tempo med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: