Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam, Hinduism, och Buddhism

Skapad 2017-03-22 14:21 i Vågbroskolan Söderhamn
Grundskola 9 Religionskunskap
Världsreligionerna Islam, Hinduism och Buddhism

Innehåll

Lokal pedagogisk planering åk 9, Islam

 Vad? Islam – en världsreligion

Vi kommer att jobba med islams alla byggstenar såsom heliga skrifter , vad som är gudomligt, religionernas mål och hur den påverkar människornas vardag.

 

Hur? Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.

 

Examination: Skriftligt eller muntligt prov på islam. Ni kommer även att få jämföra Islam med andra världsreligioner.

 

Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på lösa blad när ni gör provet

 

 

 

Lokal pedagogisk planering åk 9, Hinduism

Vad: Hinduismen – en världsreligion

Vi kommer att jobba med hinduismens alla byggstenar såsom heliga skrifter, vad som är gudomligt, religionens mål och hur den påverkar människors vardag.

Hur: Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.

Examination: Skriftligt eller muntligt prov på hinduismen. Vid ett senare tillfälle kommer ni att få jämföra hinduismen med islam och buddhismen.

Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på ett löst blad när ni gör provet.

 

 

 

Lokal pedagogisk planering åk 9, Buddhism

Vad: Buddhismen – en världsreligion

Vi kommer att jobba med det som är speciellt för buddhismen, de viktigaste byggstenarna och hur religionen har påverkat människors liv.

Hur: Genomgångar, bildspel, filmklipp och instuderingsfrågor.

Examination: Skriftligt eller muntligt prov på buddhismen. Vid ett senare tillfälle kommer ni att få jämföra buddhismen med de andra stora världsreligionerna.

Kunskapskrav: Vi kommer att titta på kunskapskraven och ni kommer att få dem på ett löst blad när ni gör provet.

 

 

Uppgifter

 • Islam presentation

 • Islam arbetshäfte

 • Hinduism arbetshäfte

 • Hinduism lätt material

 • Buddhism arbetsmaterial

 • Buddhism lätt material

 • Hinduism presentation

 • Buddhism presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: