Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en novell

Skapad 2017-03-22 14:38 i Palmbladsskolan Uppsala
Arbeta med att skriva en novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under en period framöver kommer ni få arbeta med att skriva en egen novell. Det är viktigt att ni läser och följer instruktionerna. Se bedömningsmatriserna för att på ett tydligt sätt få en överblick över vad ni förväntas göra för att nå ett visst omdöme (E, C eller A). Under lektionstid kommer ni få göra olika övningar och sedan kommer vi successivt övergå till att ni får börja skriva er egen novell.

Innehåll

Under en period framöver kommer ni få arbeta med att skriva en egen novell. Det är viktigt att ni läser och följer instruktionerna. Se bedömningsmatriserna för att på ett tydligt sätt få en överblick över vad ni förväntas göra för att nå ett visst omdöme (E, C eller A). Under lektionstid kommer ni få göra olika övningar och sedan kommer vi successivt övergå till att ni får börja skriva er egen novell.

Uppgifter

  • Uppgift: Att skriva en novell

Matriser

Sv SvA
Att skriva en novell

E
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
C
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
A
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Gestaltningar
Jag beskriver hur personers känslor visar sig genom att använda mig av minst två tydliga gestaltningar.
Jag beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar.
beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar. Jag gör det genom att beskriva på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad personerna gör/säger.
Berättargrepp (Liknelser & metaforer)
Jag formulerar minst två liknelser i min novell
Jag formulerar flera olika liknelser i min novell. Jag formulerar minst en metafor i min novell.
Jag formulerar flera olika liknelser och flera olika metaforer. Jag formulerar flera olika metaforer i min novell.
Dramaturgi
följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en inledning, en konflikt, en konfliktlösning och en avslutning
följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning. har en intresseväckande inledning, en röd tråd genom hela berättelsen samt en effektfull och uttänkt avslutning
Återge samtal (dialog)
Jag har dialoger i min novell som i de flesta av fallen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Jag har dialoger i min novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Jag har dialoger i min novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring Jag skriver mina dialoger så att vissa av dem på ett effektfullt sätt bidrar till att handlingen förs framåt.

Skriftlig framställning

E
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
C
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
A
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Formulera sig i skrift
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning. Din text har en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning. Din text har en relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning. Din text har en väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: