Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på Regnbågen

Skapad 2017-03-22 15:10 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F – 3 Svenska
Vi kommer att arbeta med språket och språkbruk på Regnbågens fritidshem.

Innehåll

 

Syfte:

Lära eleverna att:   

 • utveckla sin språkliga förmåga och stå för sina åsikter.
 • ta ansvar för sina handlingar och hur de kommunicerar, både verbalt och kroppsligt.

Arbetsbeskrivning:

Hur ska eleverna lära sig?

 • Vi spelar språkstärkande spel tex Vildkatten och Junior med andra ord.
 • Personal ska utmana, uppmuntra eleverna och berömma vid språkförbättring..
 • Fritidsråd.
 • Vi har högläsning med sagor och böcker med olika teman.
 • Vi arbetar med StoryCubes (berättarkuber) där eleverna utvecklar sin fantasi.

 

Hur ska eleverna visa vad de lärt sig?

 • Personalen observerar hur eleverna använder språket i olika situationer.
 • Är delaktiga och står för sina åsikter på fritisråd.
 • Eleverna visar genom att använda nya ord och hela meningar när de spelar spel och i leken. 

 

Utvärdering:

Personalen observerar eleverna i olika situationer och utvärderar löpande under VT-terminen 2017.

 

Resultat:

Det vi hittills har sett är att svordomar har minskat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: