Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas natur- och kulturlandskap

Skapad 2017-03-22 15:11 i Stamgärde skola Åre
Vi ska lära oss om Europas olika delar.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Europa - vår världsdel! Var bor de flesta i Europa? Vad jobbar man med? Varför ser landskapet ut som det gör? Vilken påverkan på natur och klimat har det geografiska läget? Hur kan Europas utveckling bli mer hållbar?

Innehåll

Förväntat resultat

Du visar att kan:

 • resonera hur naturlandskapet formas.
 • beskriva samspelet mellan naturlandskapet/ naturresurserna och människan.
 • resonera om sambandet mellan natur- och kulturlandskapet och var människorna bor.
 • använda geografiska begrepp.
 • använda kartor och andra geografiska källor.
 • Europas namngeografi, lägen och storleksrelationer.
 • resonera kring hållbar utveckling och ge förslag hur man prioriterar detta i sin vardag. 
 • resonera kring ojämlika levnadsvillkor och hur de kan förbättras.

Geografiska begrepp

 • jordens plattor
 • endogena krafter/inre krafter - krafter som bygger upp jordytan
 • jordbävning- jordskalv
 • vulkaner
 • lava
 • magma
 • exogena krafter/yttre krafter - krafter som jämnar ut jordytan
 • erosion
 • delta
 • världsdelar 
 • kontinenter
 • halvö 
 • klimat
 • naturtyp
 • bergskedja
 • floder
 • slätt
 • befolkning
 • näringsliv
 • import
 • export
 • hållbar utveckling
 • klimatförändringar
 • växthuseffekten

Detta är ett urval av viktiga begrepp. 

Undervisning

När vi arbetar med de olika regionerna i Europa strävar vi mot att besvara frågorna:

 • Hur ser det ut i området?
 • Hur och varför har det blivit så?
 • Hur använder människorna området?
 • Hur var det förr i området?
 • Hur blir det i framtiden?

Du kommer att göra en redovisning av ett geografisktområde.

Vi kommer att använda oss av läroboken Puls Geografi Europa och kartböcker.

Vi kommer att se UR-programmet Geografens testamente - Europa och arbeta med arbetsblad till avsnitten.

 Genomgång av gradnätet:https://www.so-rummet.se/content/gradnatet-positionssystemet

 

Examinationsuppgifter

Du bedöms utifrån skriftliga bedömningsuppgifter samt din presentation av ditt geografiska område/region.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen nedan. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europas natur- och kulturlandskap

E
C
A
Fakta
Du kunde beskriva hur landskapet har formats genom att ge ett exempel på en inre eller en yttre kraft. Du berättade om ditt geografiska område med hjälp av några fakta.
Du kunde beskriva hur landskapet har formats genom att ge exempel på både en inre och en yttre kraft. Du berättade om ditt geografiska område med hjälp av fler fakta.
Du kunde beskriva hur landskapet har formats genom att ge flera exempel på både inre och yttre krafter. Du berättade om ditt geografiska område med mycket fakta.
Resonemang
Du resonerade kring en sak vi människor gör som påverkar jordytan. Till exempel: När människor odlar förändrar vi jordytans utseende.
Du resonerade kring flera saker vi människor gör som påverkar jordytan. Till exempel: När människor odlar förändrar vi jordytans utseende. Vi hugger också ner skogar för att bygga städer och det påverkar naturen.
Du resonerade kring många saker vi människor gör som påverkar jordytan. Till exempel: När människor odlar förändrar vi jordytans utseende. Den kan leda till jordskred eftersom växtlighet som förut band samman jorden nu är borttagen. Vi hugger också ner skogar för att bygga städer eller för att använda råvaran och det påverkar naturen. Skogsbruket förändrar det biologiska kretsloppet i skogen.
Samband
Du visade på ett samband om t.ex. varför människor bor där de bor. Ett exempel: De flesta människor bor längst kusterna och i de stora städerna. Det beror på att det finns många arbetsmöjligheter i städerna.
Du har visade på flera samband om t.ex. varför människor bor där de bor. Ett exempel: De flesta människor bor längst kusterna och i de stora städerna. Det beror på att det finns många arbetsmöjligheter i städerna. Att många människor bor längst kusterna beror bland annat på att man har rest mycket på vattnet och kunnat försörja sig på fisket.
Du visade på många samband om t.ex. varför människor bor där de bor. Ett exempel: De flesta människor bor längst kusterna och i de stora städerna. Det beror på att det finns många arbetsmöjligheter i städerna. Att många människor bor längst kusterna beror bland annat på att man har rest mycket på vattnet och kunnat försörja sig på fisket. Nuförtiden är det inte lika många som försörjer sig på fisket men städerna fortsätter att locka till sig invånarna eftersom det är där de bästa försörjningsmöjligheterna finns
Geografiska begrepp
Du använde några geografiska begrepp både muntligt och skriftligt.
Du använde flera geografiska begrepp både muntligt och skriftligt.
Du använde många geografiska begrepp både muntligt och skriftligt.
Kartanvändning
Du använde med viss hjälp kartan eller annan geografisk källa till att hitta ny kunskap.
Du använde kartan eller annan geografisk källa till att hitta ny kunskap.
Kartkunskaper
Du kunde sätta ut några platser i Europa på det skriftliga förhöret. Du visste skillnaden mellan några få storleksrelationer t.ex mellan invånare i länder.
Du kunde sätta ut fler platser i Europa på det skriftliga förhöret. Du visste skillnaden mellan fler storleksrelationer t.ex. mellan invånare i länder och städer.
Du kunde sätta ut många platser i Europa på det skriftliga förhöret. Du visste skillnaden mellan många storleksrelationer t.ex. mellan invånare i länder, städer och länder.
Hållbar utveckling och ojämlika levnadsvillkor
Du resonerade i några fall om förändringar du kan göra för en hållbar utveckling. Du gjorde en reflektion till att människor har olika livsvillkor på olika platser i världen.
Du resonerade i fler fall om förändringar du och innevånarna i Europas länder kan göra för en hållbar utveckling. Du gjorde några reflektioner till att människor har olika livsvillkor på olika platser i världen.
Du resonerade inom många områden om förändringar du och innevånarna i Europas länder kan göra för en hållbar utveckling. Du gjorde flera reflektioner till att människor har olika livsvillkor på olika platser i världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: