Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, mina val och miljö

Skapad 2017-03-22 15:38 i Ormkärrskolan Västerås Stad
En kurs om geografi, svenska, miljö, ekologi, och människans påverkan på sin omgivning
Grundskola 4 Biologi Kemi
Det är en sak att läsa om miljö t ex i en bok, och en helt annan att faktiskt förändra sin livsstil på riktigt. Hur ska det gå till, egentligen? Ska vi börja leva som på stenåldern igen?! När något känns för stort eller svårt, är det lätt att ge upp innan man ens hunnit köpa det första ekologiska äpplet eller sorterat de första glasburkarna. Då gäller det att komma ihåg vad alla modiga bergsbestigare vet: Alla resor börjar med ett enda litet steg

Innehåll

 

Undervisning:

Det kommer att handla om människans ansvar för miljön.

Vi kommer att jobba med övergripande miljöfrågor.

Under den här perioden kommer vi att arbeta med ekologi, miljö, klimatförändring, sopsortering, bra miljöval och hållbar utveckling. Vi kommer att ta upp.

Spelar det någon roll om jag förändrar mitt sätt att tänka? Genom filmer, gruppdiskussioner och helklassdiskussioner får eleverna möjlighet att fundera över och tänka efter hur de själva lever och om de tar ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka.

Vafab kommer och besöker oss. De berättar om sin verksamhet och vad vi kan göra för att tänka på vår miljö.

Vi diskuterar också farliga kemikalier. Hur ser de olika märkena ut och vad betyder de? De får i läxa att ta reda på vilka farliga kemikalier de har hemma.

Syfte
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Dessa kunskaper har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Matriser

Bi Ke
matris

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Resonemang & diskussion
Frågor & åsikter
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Bi Ke
matris

Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Du ska kunna sortera sopor och känna till vad vanliga förpackningar tillverkas av
 • Ke
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Du kan sortera sopor och har grundläggande kunskaper om vad vanliga förpackningar tillverkas av.
Du kan sortera sopor och har relativt goda kunskaper om vad vanliga förpackningar tillverkas av.
Du ska känna till hur kommunen har ordnat med återvinning och tar hand om våra sopor
 • Bi
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Du har grundläggande kunskaper om hur kommunen har ordnat med återvinning och tar hand om våra sopor.
Du har relativt goda kunskaper om hur kommunen har ordnat med återvinning och tar hand om våra sopor.
Du ska kunna jämföra sophantering förr och nu
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan berätta grundläggande om skillnaderna på sophantering förr och nu.
Du har goda kunskaper om skillnaderna på sophantering förr och nu.
Du ska kunna jämföra sophantering i olika länder
 • Ge
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Sh
Du kan föra enkla resonemang om sophantering i olika länder.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om sophantering i olika länder.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: