👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2017-03-22 16:14 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi matas dagligen med ekonomiska rapporter från Tv, radio och internet om hur kurserna på börsen gått upp, eller ner. Det är rapporter om att stora företag köpt upp andra företag, att företag läggs ner och att företag flyttar sin verksamhet till andra länder. Världens ekonomier blir alltmer sammanflätade till en global ekonomi. Ordet ekonomi betyder hushållning – vi måste alla lära oss att hushålla med de resurser, de tillgångar som finns. På individnivå innebär detta att vi måste hushålla med de pengar vi har, för samhället innebär detta att staten inte har obegränsat med resurser. Staten måste också få utgifter och inkomster att gå ihop.

Innehåll

Undervisning

Föreläsning/genomgång, diskussioner, arbeta enskilt och i par. Arbeta med case (analysuppgifter) där du bland annat tränar på att förstå de olika aktörernas funktion/roll i samhällsekonomiska kretsloppet samt hur denna kan förändras. Film.

Övningsuppgifter, bildspel från genomgångar, filmer, instuderingsfrågor, extra material, bifogas på Google Classroom. 

 

 

Tidsplan

Vecka 47-50

 

 

Examinationsform

Du kommer att bedömas under arbetet med övningsuppgifter samt under klassrumsdiskussionerna. 

Momentet avslutas med ett skriftligt prov som baseras på tilldelade instuderingsfrågor (Google classroom).

Skriftligt prov

Tisdag 8/12-20

 

 

Förväntat resultat

Efter detta moment ska du:

  • Ha kunskap om Samhällsekonomiska aktörerna - hushållen, företagen, banker, offentligsektor, utlandet.
  • Ha kunskap om hur de Samhällsekonomiska aktörerna samarbetar, påverkas av varandra och påverkas av händelser i landet och globalt. Exempelvis ökad/minskad export. Arbetslöshet/Goda tider på arbetsmarknaden, Höjda/minskade skatter, Inflation, God ekonomi/dålig ekonomi i landet?
  • Förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp (Ekonomi, produktion, råvaror, konkurrens, utbud, efterfrågan, global, lokal, nationel, varor, tjänster, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, produktionsfaktorer, aktörer, ekonomiskt kretslopp, konsumtion/konsument, hushåll, ränta, styrränta, offentligsektor, hög/låg konjunktur, Riksbanken, konkurrens) 
  • Förstå vad begreppet samhällsekonomi handlar om.
  • Kunna föreslå lösningar på hur man kan bromsa upp en skenande högkonjunktur eller vända en lågkonjunktur. Hur kan skatt och styrräntan fungera som hjälpmedel?
  • Kunna resonera utifrån olika perspektiv (exempelvis man, kvinna, barn, företag, utlandet, banker,mm)
  • Förstå den samhällsekonomiska modellen.