👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras - förändra budskapet i ett konstverk

Skapad 2017-03-22 16:14 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 8 Bild
Du ska skapa en parafras. Utgå från ett känt konstverk. Ta först reda på: Konstnärens namn, kontsverkets titel, vilken ism hör konstverket till, samt vilket budskap orginal konstverket förmedlar. Parafras betyder att du gör om konstverket, på så sätt att du kan byta ut vissa bildobjekt, och på så sätt förändrar du budskapet i bilden. Man gör om konstverket till sitt eget, det blir inte exakt som originalet men man kan känna igen ursprungsverket.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material:

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder:
- Titta på och diskutera tidigare arbeten.
- Presentera ditt arbete för de andra i klassen.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner:
- Undersöka konstnärens arbete och vilken -ism originalverket tillhör.
- Skapa en förståelse för hur olika konstverk kan se ut och vad de kan uttrycka. 
- Känna till flera olika konstverk genom dina kamraters arbete.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Uppgift:
Du ska skapa en parafras på ett känt konstverk.

1. Leta upp ett känt konstverk.
2. Info om konstnären:

 • Se över vem konstnären var – namn och när han/hon levde.
 • Vilken ism som denne skapade i t.ex. kubism, surrealism, modernism.
 • Vilken sorts färg/material är verket gjort av.
 • Något annat intressant som du hittar om konstnären.

3. Fundera över vad budskapet i din valda konstbild kan vara ?
4. Hur kan du förändra budskapet i bilden, och vad behöver du göra för att få fram ditt budskap?
5. Förändra något i bilden, byt ut något bildobjekt, ev.ändra kontext - sammanhanget.
6. Bestämm dig för vilket material du vill arbeta i: Foto, collage, måleri, eller blandtekniker.
7. Klistra upp bilden på ett vitt eller svart A4 eller A3, så att det finns en liten ”ram” runt bilden.
8. Informationen som du fick fram om konstverket skriver du på datorn, och skriver ut

10. Lämna in ditt arbete under bildlektionen.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Du kan visa dina kunskaper genom

 • Arbetsprocessen, från idé till färdig produkt - (hur du tar ansvar, idéer, användning av respons, praktiskt arbete).
 • Redovisning

Uppgifter

 • Förändra budskapet i ett känt konstverk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bild Åk 7-9 Tunabergskolan

Aspekter Förmågor

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kommunikation
Hur du får fram budskapet i dina bilder genom ditt bildspråk.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik material och redskap
Använda tekniker,verktyg och material för att skapa uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Kopierar/kalkerar för det mesta bilder, men kan ibland förändra dem.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Har hittat en personlig stil,använder och finslipar den.
Bildkomposition
kombinera bildelement, motiv, innehåll
Gör forsök till variation i färg,form och komposition eller material. Använder ofta andras idéer och utvecklar ibland dem vidare. Behöver hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte prova egna idéer.
Varierar mitt sätt att använda färg,form och komposition eller material. Har egna idéer och finner ibland oväntade och kreativa lösningar. Tar egna initiative och kommer med egna idéer, men för att våga genomföra dem kan det behövas råd och stöd.
Varierar mitt sätt att använda färg.form och komposition och material på nya oväntade sätt. Har egna idéer och experimenterar med dem, är villig att tar isker och utmanar sig själv. Arbetar självständigt men frågar när något är oklart. Använder egna idéer och utmanar dem.
Utveckla idéer
Genom att återanvända bilder och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Initiativ
självständighet, fullföljning och instruktioner.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder frammåt. Du fullföljer och avslutar dina uppgifter, och kan följa en enkel angiven instruktion.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Du fullföljer och avslutar dína uppgifter och kan följa givna instruktioner.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du fullföljer och avslutar dina uppgifter och följer samt utvecklar den givna instruktionen.
Presentation
Presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion och omdömen
Ge omdöme om arbetsprocessen och kvaliteten.
Du kan ge enkla omdömen kring din process i arbetet och reflekterar i viss mån om ditt lärande. Du kan visa på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet I bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och reflekterar utförligt om sitt lärande, samt kan visa på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Analys och bildtolkning
Tolkar och beskriver syfte och sammanhang. Uttrycker enkla resonemang och kopplar till egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Tolkar och beskriver bilders syfte och sammanhang. Uttrycker utvecklade resonemang och kopplar och motiverar egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Tolkar och beskriver bilders syfte och sammanhang. Uttrycker väl utvecklade resonemnag och kopplar, motiverar och argumenterar egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Begrepps-användning
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett enkelt sätt.
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett utvecklat sätt.
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett mycket väl utvecklat sätt.