Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräck - Horror

Skapad 2017-03-22 16:25 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska
Zombies, monsters and scary stories - jump in to the world of horror. Let's learn how to write scary stories in English and then turn it into a film.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna på följande förmågor:
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dina olika texter enligt matrisen nedan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta och lyssna på talad engelska i olika program där en och annan zombie dyker upp. Det blir även musik! Vi kommer att läsa om skapare av skräckberättelser och höra delar av olika "scary stories" och ni kommer att få lära er olika ord och uttryck som är vanliga inom det här temaområdet. Vi kommer att skriva brev och ge kamratrespons. Vi kommer att få tips om hur man gör en "scary movie" och avslutningsvis skriva en längre novell eller ett manus som man kan redovisa genom en film. Vi kommer att jobba enskilt, i par och i helklass.

Uppgifter

  • Horror story

Matriser

En
Scary stories - matris

E
C
A
Innehåll
Du skriver enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du skriver relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du skriver relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbetandet
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter feedback.
Du kan göra utvecklade förbättringar av din text efter feedback.
Skriva med flyt
Du kan uttrycka dig ganska säkert på engelska.
Du använder dig t ex av relativsatser och bindeord som bidrar till flyt.
Omfång och säkerhet i ditt språk bidrar till flyt och ledighet.
Syfte och mottagare
Du visar ibland vem som är mottagare och att du förstått syftet med uppgiften.
Du visar anpassning t ex genom att du använder dig av uppgiftens stödpunkter.
Du visar t ex genom innehållet att du är väl medveten om syftet med uppgiften och vilken mottagaren är.
Grammatik
Du behärskar delar av grammatiken.
Du har mestadels fungerande grammatik, t ex verbbehandling.
Du använder grammatiken på ett säkert sätt.
Vokabulär
Du har ett enkelt ordförråd som gör det svårt att variera sig.
Du har ett ordförråd som hjälper dig att skapa variation och flyt.
Du har ett stort förråd av ord och idiomatiska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: