👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 What's up? vt 2018

Skapad 2017-03-22 16:47 i Hälsingbergsskolan Falun
Planering för den första delen av Bonniers lärobok What's up? Lite kort om vilka områden som behandlas.
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer under vt 2017 arbeta med läroboken What´s Up? 4 textbook och workbook kapitel 11 till kapitel 20. Vi kommer att fokusera på de fyra färdigheterna : läsa, tala, lyssna och skriva.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Efter arbetsområdet är målet att du ska:

 • kunna namnen på vanliga färger
 • kunna namnen på vanliga klädesplagg
 • kunna namnen på olika hobbies 
 • kunna klockan på engelska
 • kunna använda pågående presens (ing-form)
 • kunna fraserna 
 • kunna fraserna 
 • kunna fraserna 
 • kunna fraserna 
 • kunna använda obstämd artikel a, an
 • kunna använda sig av verbet be i presens (am, is, are)

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter från textbook och göra tillhörande övningar i workbook, Eleverna kommer att få göra konversationsövningar i par för att träna ord och fraser. Vi kommer även att arbeta med den utvalda grammatiken (se konkretisering) genom klassrumsdiskussioner, övningar i workbook samt i övningshäftet: Attack your Grammar! Eleverna kommer att lyssna på talad engelska och vi kommer att träna på att kommunicera i skrift, både i par och individuellt. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom läxförhör, skrivövningar, samtalsövningar under lektionstid,  samt ett prov efter arbetsområdets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska år 4

Engelska

Du når ännu inte målen
Du når målen
Du når målen med marginal
Lyssna
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Jag känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser om mig själv, min familj och min omgivning i långsamt talad engelska.
Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt tal om vardagliga saker som skola, på fritid, osv. Om språket talas långsamt och tydligt kan jag i stora drag även förstå mer obekanta områden.
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar om bekanta ämnen.
Jag kan förstå korta texter som till största delen består av ord som hör till vardagen, såsom skola och fritid. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål.
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Jag kan använda enkla fraser och meningar för att berätta var jag bor och vem jag är.
Jag kan binda samman fraser för att beskriva upplevelser och händelser, Jag kan kortfattat berätta om mina åsikter och planer. Jag kan berätta en historia eller med enkla ord återberätta en bok eller film.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan skriva mina personliga uppgifter som namn, adress och ålder.
Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Jag använder mig av någon enkel omformulering för att göra mig förstådd, när mitt ordförråd inte räcker till. Jag förstår mycket av det jag hör.
Jag använder mig gärna av omformuleringar och flera olika metoder för att göra mig förstådd. Jag kan slå upp vad ord betyder. Jag förstår det mesta av det jag hör men jag uppfattar också vissa detaljer.

Du når ännu inte målen
Du når målen
Du når målen med marginal