Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk4 Landskapen

Skapad 2017-03-22 18:59 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Vi kommer att jobba med alla landskap i Sverige.
Grundskola 4 – 5 Geografi Svenska
Arbete med följande landskap under åk 4.

Skåne, Blekinge,Småland, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Västergötland och Östergötland

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Du kommer att få:

delta i muntliga genomgångar och diskussioner

se på filmer

arbeta med kartor

läsa texter i olika källor

svara på faktafrågor och skriva egna faktatexter

svara på frågor i arbetsböckerna

jobba enskilt och i grupp

skriva ett arbete om ett landskap och redovisa det muntligt

Bedömning

Du ska:
känna till Sveriges olika naturtyper. (ex jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd, )

kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. (bördig jord, skog, järnmalm, vatten)

ge något exempel på hur människan har påverkat/förändrat livsmiljön.

veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så.

kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten.

kunna göra jämförelser mellan olika landskap

kunna använda kartan

kunna geografiska begrepp

 skriva olika  texter

 kunna använda dig av en Atlas.

kunna att ta till dig ny faktakunskap.

Peka ut och namnge:

Sveriges landskap

viktiga stöder och orter

större sjöar och vattendrag

kända berg

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: