Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2017-03-22 20:08 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Vasatiden

Innehåll

VASATIDEN

Orsaker och konsekvenser till några viktiga händelser och beslut under Vasatiden, såsom upproret mot Kristian II, reformationen i  Sverige, arvriket, Klockupproret och Dackefejden.

Bilden av Gustav Vasa genom historien och framför allt framställningen av honom själv.

Vad som räknas som historiska källor och vad som är tolkningar. Vilka olika typer av källor vi har tillgång till och vad de kan berätta för oss om livet på 1500-talet i Sverige.

Vad vi kan se för samband mellan vår tid och Vasatiden - såsom Vasaloppet, folkbokföringen, städer m.m.

Förändringar i geografin - demografi, stadsbyggen, migration, infrastruktur m.m.

Olika samhällsklassers levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
VASATIDEN

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Vasatiden. Kunskaperna är...
grundläggande enkla och till viss del underbyggda
goda utvecklade och relativt väl underbyggda
mycket goda välutvecklade och väl underbyggda
ANALYTISKA RESONEMANG
Eleven visar sina kunskaper genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under Vasatiden. Resonemangen är...
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
ANALYSERA OCH SE SAMBAND
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan Vasatiden och andra tidsperioder. Sambanden är...
enkla
förhållandevis komplexa
.komplexa samband.
VASATIDENS PÅVERKAN PÅ NUTID
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna. Resonemangen är...
enkla och till viss del underbyggda.
utvecklade och relativt väl underbyggda.
välutvecklade och väl underbyggda.
ANVÄNDA KÄLLMATERIAL
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet. Resonemangen är...
enkla
utvecklade
välutvecklade
SAMBAND MELLAN NUTIDEN OCH VASATIDEN
Eleven kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av händelser, personer och själva tidsperioden. Resonemangen är...
enkla
utvecklade
välutvecklade och välnyanserade
ANVÄNDA BEGREPP
I studier av förhållanden, skeenden och gestalter under Vasatiden såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett...
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: