Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeboken

Skapad 2017-03-22 20:11 i Knutby skola Uppsala
Det här är en planering av vårt Sverigearbete som vi kommer att göra. Vi kommer att göra en bok, med alla landskap. Vi börjar i vår närmiljö för att sedan utforska andra delar av landet.
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att få lära dig många nya saker om Sverige. Tillsammans gör vi vår egen Sverigebok. Du får fördjupa dig i fakta om landskapen. I slutet av vårterminen kommer vi att ha ett prov om Sverige där du får visa vad du har lärt dig.

Innehåll

1. Sverigeboken

Du ska läsa fakta och lära dig kartan. Inledningsvis arbetar vi tillsammans med de första landskapen. Du kommer senare att få arbeta mer självständigt. Till din hjälp har du det material som finns i klassrummet och en lathund som hjälper dig att planera ditt arbete. Det material du framställer kommer att vara till din hjälp när du träner inför provet. Så se till att du gör ditt bästa.

4. Arbetssätt

Du ska läsa fakta och lära dig kartan. Inledningsvis arbetar vi tillsammans med de första landskapen. Du kommer senare att få arbeta mer självständigt. Till din hjälp har du det material som finns i klassrummet. Du kommer få se filmer/serier och använda dator till kunskapsinhämtning Det material du framställer kommer att vara till din hjälp när du träner inför provet. Så se till att du gör ditt bästa.

5. Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån flera olika arbetssätt. Din Sverigebok är en del, muntliga redovisningar av landskap är en annan del och slutligen kommer ditt provresultat att vägas in i bedömningen. Ett aktivt deltagande på lektionerna kommer också att ligga till grund för bedömningen.

6. Kunskapskrav

Du bedöms enligt kunskapskraven i geografi för åk 4-6 i Lgr 11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: