Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förutsättningar för boende och arbete

Skapad 2017-03-23 06:14 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Varför flyttar man? Vad behövs för att människor ska vilja bo på ett ställe? Vad vill du arbeta med när du blir stor?

Innehåll

Varför flyttar man?
Vad behövs för att människor ska vilja bo på ett ställe?
Vad vill du arbeta med när du blir stor?
Det är några av frågorna som vi försöker hitta svaren på under arbetsorådet.

Innehåll:

Se utdrag i läroplanens centrala innehåll:

Centralt innehåll

 • SO 1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO 1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO 1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO 1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet

 

Syfte:

Vi arbetar mot följande syften i läroplanen.

 • SO
  Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.,
 • SO
  Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.

 

Mål för arbetsområdet:

När arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna ange några orsaker till att människor flyttar,
 • kunna beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar,
 • känna till och berätta om viktiga samhällsfunktioner som finns i närområdet,
 • känna till några yrken.

 

Arbetsmetoder:

Vi kommer att:

 • göra undersökningar,
 • diskutera i grupper och helklass,
 • se film,
 • läsa
 • göra grupparbeten och egna arbeten.

 

Bedömning:

Bedömningar kommer att göras under arbetets gång, du visar vad du kan genom ditt arbete i klassrummet, hur du deltar och bidrar i diskussioner samt resultaten av dina arbeten mm.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: