👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-03-23 06:49 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med multiplikation och division. Subtraktion i talområden 0-100 Symmetri Problemlösning

Innehåll

Vi kommer att arbeta med multiplikation och division.
Subtraktion i talområden 0-100
Symmetri
Problemlösning

 

Innehåll:

(ur centralt innehåll i läroplanen)

 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma 1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma 1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

 

Syfte

Vi arbetar mot följande syften tagit ur läroplanen:

 • Ma
  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  föra och följa matematiska resonemang

 

Mål:

När arbetsområdet är klart ska du kunna

 • lösa enkla problem på ett effektivt sätt, samt kunna förklara hur du har gjort,
 • göra bedömningar om svaret är rimligt,
 • några olika metoder för att lösa rutinuppgifter i talområdet 0-200
 • beskriva vad de fyra olika räknesätten gör och använda dom vid uträkningar,
 • beskriva vad som menas med symmetriska mönster.

 

Arbetsmetoder:

Genomgångar i stor grupp och enskilt, diskussioner i grupp och helklass, enskilt arbete mm.

 

Bedömning.

Jag kommer att göra bedömningar genom observationer i klassrumssituation (hur du deltar och bidrar vid genomgångar, i diskussioner, hur du deltar i gruppövningar mm),

genom samtal i grupp och enskilt och genom dina arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3