Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Återbruk

Skapad 2017-03-23 09:25 i Tiundaskolan Uppsala
Hållbar utveckling - Återbruk
Grundskola 8 Slöjd
Du kommer att få kunskaper om vad hållbar utveckling kan betyda inom det textila området. Du kommer också att göra ett praktiskt återbruksarbete. Återbruksarbetet innebär att du kommer att återanvända "gammalt" textilt material. Du kan tex laga och sy om en icke användbar produkt så att den blir användbar igen eller använda det textila materialet till en helt ny produkt. Du använder dig av din fantasi och kreativitet samtidigt som du bidrar till att minska det textila slöseriet.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centalt innehåll

se kopplingar till läroplanen nedan.

Mål

Att använda hållbar utveckling som inspirationskälla till ditt arbete. Att återbruka material som annars inte skulle användas och göra om det till en användbar produkt.

Att du kan analysera och motivera dina val under arbetsprocessen utifrån målet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är arbetsprocessen (formgivning, framställning och analys), teknikerna och hur väl du lyckats med att använda "oanvändbart"/kasserat textilt material till en användbar produkt. 

Arbetsform

1. Introduktion till hållbar utveckling. Ekonomiskt socialt och ekologiskt

Vad finns det för problem inom textil hållbar utveckling? Hur kan vi förbättra utvecklingen?

 • Powerpoint
 • Disskution i grupper
 • Film

3. Introduktion till Återbruksarbetet. Ta del av inspirationsmaterial.

4. Planera

 • Vad ska du göra för produkt?
 • Hur kommer du att använda dig av återbrukat material I din produkt? Vi fotar materialet till redovisningens före- och efterbilder.
 • Vilka tekniker kommer du att använda dig av?
 • Gör en eller flera skisser, färglägg och sätt ut mått.

5. Framställ din produkt
6. Redovisa genom före- och efterbilder och genom att svara på frågor om ditt arbete.

7. Lämna in planeringen tillsammans med redovisningen till din lärare.

Tidsplan

Vi har hela terminen till förfogande.

Har du planerat ett mindre återbruksarbete kanske du kan slutföra arbetet innan terminens slut och då startar du med vårterminens temaarbete.

Tidsplan åk 8 onsdagar, vt 2017      
               
Vecka Datum Aktivitet          
       

 

Uppgifter

 • Frågor till ditt återbruksarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: