Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi människor påverka att skog och vatten inte försuras?

Skapad 2017-03-23 10:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Naturen blir surare – växter och djur dör Vi människor handlar fler och fler prylar, ofta saker vi redan har. Dessa saker tillverkas i fabriker och transporteras sedan vidare till affärer och shoppingmarknader runt om i landet. Vi tar bilen till shoppingmarknaden som oftast ligger utanför staden för att köpa på oss dessa prylar och under hela detta förlopp har otroliga mängder avgaser släppts ut i vår luft. Gaserna sprider sig snabbt och förs med vindarna långt bort. Regn fångar upp dessa gaser och gaserna löser sig med vattnet i molnet och detta bildar svavelsyra. Svavelsyran följer med ner och försurar våra sjöar och skogar och då får växter och djur svårt att överleva i våra vattendrag och våra skogar dör.

Innehåll

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta från filmer, texter och annat material
 • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor
 • Du kommer att få möjlighet att bedöma ditt eget arbete (självbedömning) och du kommer få/ge bedömning på olika vis.

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan, se samband, ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för ekologiska samband, orsaker till och konsekvenser av t ex skövling av regnskog. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtal och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring ekologisk hållbarhet och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat. Du kommer få träna dig på att testa dig fram – pröva och ompröva dina tankar allteftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter.

Förmågorna i kemi

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi och
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

 • Vad det är för skillnad mellan en blandning och en lösning
 • Hur man kan skilja ämnen åt
 • Vad syrorna och baserna gör och vad de används till
 • Vad en indikator är och hur den fungerar
 • Hur vi mäter hur surt någonting är
 • När någonting är neutralt
 • Hur ett ämne blir mindre surt
 • Farliga ämnen och varningssymboler
 • Hur surt regn uppstår
 • Hur naturen påverkas av detta sura regn
 • Vad vi kan göra för att förhindra försurningen i skog och sjö

 

Vi testar att du nått målen genom praktiska undersökningar och dokumentationer, diskussioner i klassrummet och ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: