Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Eu

Skapad 2017-03-23 10:15 i Östergårdsskolan Halmstad
Riksdagen, kommunen, landstinget och EU
Grundskola 8 Samhällskunskap
kommunen, landstinget och EU

Innehåll

Syfte

Genom att studera hur kommunen, landstinget och EU väljs och styrs kommer du ges möjlighet att skaffa dig kunskaper om, samt förståelse för, hur dessa fungerar som  en samhällsstruktur med ekonomi och politik som centrala begrepp. Du ska även analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Mål

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

1. Kommuner och landsting som  en del av Sveriges politiska system..
2. Sveriges roll i EU samt hur de påverkar varandra.
3. Några olika beslut som  fattas inom  EU och varför de fattas där.

Bedömning

1. Du har kunskaper om hur politiska strukturer är uppbyggda i samhället, samt hur de fungerar, och visar detta genom att beskriva samband dem  emellan.
2. Du kan använda begrepp inom området på ett fungerande sätt.
3. Du kan resonera runt hur individen, samhället och EU påverkar varandra.
4. Du kan förklara hur olika faktorer har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
5. Du kan uttrycka och värdera olika ståndpunkter i några samhällsfrågor och växla mellan olika perspektiv.

6. Du kan söka information om samhället och använder då olika källor och kan bedömma källornas trovärdighet och relevans

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Mitt EU

du behöver öva mer på detta område
du har grundläggande kunskaper inom detta område
du har goda kunskaper inom detta område
du har mycket goda kunskaper inom detta område
politiska strukturer
Du har kunskaper om hur politiska strukturer är uppbyggda i samhället, samt hur de fungerar, och visar detta genom att beskriva samband dem emellan.
begrepp
Du kan använda begrepp inom området på ett fungerande sätt.
påverkan
Du kan resonera runt hur individen, samhället och EU påverkar varandra. Du kan förklara hur olika faktorer har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
egna funderingar
Du kan uttrycka och värdera olika ståndpunkter i några samhällsfrågor och växla mellan olika perspektiv.
Källkritik
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: