Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2017-03-23 10:37 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Mänskliga rättigheter, diskriminering och barnkonventionen

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta med detta temat kommer du lära dig vilka de mänskliga rättigheterna är och även vilka rättigheter man har som barn. Du kommer få en ökad förståelse kring diskriminering.

Mål

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

1. De mänskliga rättigheterna och vilka dom är, hur man själv kan påverka 
2. Barns rättigheter och hur de följs i olika länder.
3. Diskrimineringsgrunderna, samt att lära dig tänka dig in i andras situationer genom perspektiv byten. 

Bedömning

1. Du har kunskap om vad mänskliga rättigheter är och varför de finns.
2. Du kan använda begrepp inom området på ett fungerande sätt.
3.  Barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
4. Du kan förklara hur olika faktorer har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
5. Du kan redogör för vilka diskrimineringsgrunderna är

 

Kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
    Gr lgr11
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11
  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: