Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Makedonska lå 16/17

Skapad 2017-03-23 11:09 i Modersmål Trelleborg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 5 Modersmål

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

 • läsa faktatexter med flyt och förståelse
 • återberätta och sammanfatta texternas innehåll muntligt och skiftligt
 • använda grundläggande grammatiska regler och stavningsregler
 • berätta om hemlandets geografi, grannländer, huvudstad, språk som talas i ditt hemland...
 • skriva en egen bok om Makedonien
 • namnen på sjöarna, största floden och berg i Makedonien
 • all fakta om en valfri stad i Makedonien

Arbetsformer och materiel

 • individuellt arbete
 • hög och tystläsning hemma och i skolan
 • muntlig framträdande
 • fakta texter
 • övrigt material från internet
Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • läsa och förstå fakta texter
 • återberätta och sammanfatta texternas innehåll både muntligt och skriftligt
 • använda grundläggande grammatiska regler och stavningsregler
 • berätta om hemlandets geografi
 • skriva en bok med mycket fakta om Makedoniens geografi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: