Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd.

Skapad 2017-03-23 11:09 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
I din kommunikation arbetar du med ord, tecken och bilder, dels utifrån ditt intresse och dels utifrån de teman eller arbetsområden som vi arbetar kring.

Innehåll

Mål för arbetet med "Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd".

Du kan några nya ord som anknyter till det aktuella temat.

Du kan teckna till orden.

Du berätta till en bild, och använda de nya orden. Vi använder också konkreta föremål för att förtydliga vad ordet

betyder.

 

Aktiviteter utifrån det Centrala innehållet

Du får

 • träna att känna igen helord genom att använda ord och bild i "klurinetten"
 • med en vuxen lägga "lika på lika" dvs bilder och ord
 • själv eller med stöd skriva texten på dator med talsyntes. Vi använder dataprogrammet, Symwriter varje dag
 • för att skriva och klistra in meningar i skoldagboken. skoldagboken.
 •  "berätta" texten för andra i  klassen, genom att vi hjälper dig visa på Smartboarden.

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtal kolleger emellan.

Tydligt blir också i skoldagboken, där man kan följa vad du skriver med hjälp av den vuxne.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd.

Du kan aktivt använda ord för att tala om du är hungrig, törstig, behöver gå på toaletten eller visa vad du vill eller inte vill.
Ny aspekt
Du kan några nya ord som anknyter till det aktuella temat. Vi har tränat namn på olika kroppsdelar. Tränat ord och tecken för årstiderna.
Du förstår några nya ord.
Du kan aktivt använda några nya ord. Du har lärt dig säga att du vill ha hjälp, både med tecken och ord. Du visar med gester och tecken vad du vill.
Ny aspekt
Du kan teckna till orden sko, kom, hungrig, hämta, visa, titta, hund, katt,mm
Du kan teckna med stöd. t e x hjälp mig,
Du kan teckna självständigt. se under rubrik ny aspekt t e x kom, sko, hungrig, korv mm
Ny aspekt
Du berätta till en bild, och använda de nya orden. Piotr kan teckna till bild med hund, katt, korv, mm
Du deltar i att berätta din text. Piotr behöver en vuxen som stöttar honom och motiverar till användandet av tecken. Samtidigt försöker Piotr använda det talade språket och talar något mer tydligt till dessa ord.
Du berättar självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: