Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hong Kong

Skapad 2017-03-23 11:52 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vad vet du om Hong Kong? Vi kommer att ta reda på fakta om Hong Kong och vad som är speciellt för Hong Kong.

Innehåll

Beskrivning

Vi ska ta reda på hur det ser ut i Hong Kong och vad som är speciellt för staden och området runt omkring.

Vi ska också öva på att beskriva var olika saker finns på en bild.

Vi ska öva på meningar så att du kan berätta vad du tycker om att göra.

Konkreta mål

Du ska kunna ta reda på och lära dig några saker om Hong Kong.

Du ska kunna förklara ord som finns i en text om Hong Kong.

Du ska kunna förklara var saker finns på en bild. Du ska använda ord som över, under, bredvid mm.

Du ska lära dig meningar så att du kan berätta vad du tycker om och förstå vad andra tycker om att göra.

Språkligt fokus

Vi ska arbeta med enskilda ord för att bli bättre på att förklara olika saker.

Vi ska öva på lägesord (över, under, bredvid till vänster mm) för att kunna förklara var saker finns. 

Bärande begrepp

Read - läsa

Listen - lyssna

Write - skriva

Speak - prata

Explain - föklara

Answer - svara

Difference - skillnad

Sentences - meningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

En
Hong Kong

Underlag för bedömning saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Du ska kunna ta reda på och lära dig några saker om Hong Kong.
Du ska kunna skriva och förklara ord.
Du ska kunna lägesord som gör att du kan förklara var saker finns.
Du ska kunna meningar så att du kan fråga och berätta vad du tycker om att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: