Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5

Skapad 2017-03-23 12:51 i Gantofta skola Helsingborg
Baserar sig på Puls samhällskunskapsbok 4-6
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med Lagar och regler samt Ekonomi

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

LAGAR OCH REGLER

* Vad är skillnaden mellan lagar och regler?

* Varför finns det lagar? 
* Varför straffar vi brottslingar?
* Varför begår människor brott?
* Vad är grundlagar?

* Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

* Vilka yrkesgrupper är inblandade i när någon begår ett brott och åtalas?

 

EKONOMI

* Varför är pengar så viktiga?

* Vad är skatter och vad används de till? Vilka hade konsekvenserna varit om vi inte hade haft skatter?

* Vad menas med det ekonomiska kretsloppet? Hur påverkar familjers och samhällets ekonomi av varandra?

* Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att familjers ekonomi påverkas, i Sverige, i världen?

Så här arbetar vi

- Vi kommer att gemensamt läsa och bearbeta texterna i samhällskunskapen.
- Vi diskuterar relevanta saker i helklass, smågrupper och även i par.
- Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter.

Bedömning

Man är bekant med ovanstående mål.
Man är aktiv muntligt på lektionerna, deltar i diskussioner på ett positivt sätt, visar intresse.
Man visar en vilja att på de skriftliga uppgifterna att visa vad man kan och gärna utvecklar sina svar.
Man visar att man lärt sig saker genom att använda detta i andra sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag och rätt samt ekonomi i åk 5

Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska veta att det finns lagar och regler, hur de skiljer sig åt.
Du kan ange en tydlig skillnad mellan lagar och regler.
Du kan ange några tydliga skillnader mellan lagar och regler. Du gör det med hjälp av något/flera exempel.
Du ska känna till orsaker till brott och konsekvenser av brott för individen och samhället.
Du kan ge något exempel på orsaker till att brott begås,
Du kan ge flera exempel på orsaker till att brott begås,
samt någon konsekvens av brott.
samt någon konsekvens ur flera olika perspektiv (ex. brottsoffret, brottslingen, samhället).
Du ska känna till den rättsliga processen.
Du kan beskriva några viktiga steg i den rättsliga processen. Du använder få begrepp.
Du kan beskriva flera viktiga steg i den rättsliga processen, mer utförligt. Du använder flera begrepp. Du beskriver i kronologisk ordning.
Ekonomiskt kretslopp
Du kan ge några exempel på hur familjens och samhällets ekonomi påverkar varandra.
Du kan ge flera exempel på hur familjens och samhällets ekonomi påverkar varandra. Du visar hur flera delar hänger ihop med varandra och hur de leder vidare.
Samband - ekonomiskt kretslopp
Du kan ge någon förklaring till varför man betalar skatt. Du har med några begrepp.
Du kan ange flera orsaker till varför man betalar skatt. Du har med något/flera exempel som förklarar sambandet. Du har med flera begrepp, vilka förtydligar din förklaring.

Undersöka samhällsfrågor

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonera - lagar
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram något argument med enkel förklaring.
Du resonerar kring varför lagar behövs genom att föra fram några argument som förklaras med längre samband.
Resonera - ekonomi
Du kan ge något exempel på VAD som kan förändra människors/familjers ekonomi. Du använder få relevanta begrepp.
Du kan ge några exempel på VAD som kan förändra människors/familjers ekonomi. Du använder några relevanta begrepp. Du förklarar hur flera delar av privat ekonomi fungerar i ditt resonemang.
Du kan ge något exempel på HUR denna förändring kan påverka. Du använder få relevanta begrepp.
Du kan ge några exempel på HUR dessa förändringar kan påverka. Du använder några relevanta begrepp. Du förklarar hur flera delar av priva ekonomi fungerar i ditt resonemang.

Begreppsanvänding

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: