Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider - djur och natur

Skapad 2017-03-23 14:38 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att få lära dig hur naturen ser ut under olika årstider och om våra vanligaste växter och djur. Du kommer att få göra olika experiment.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få lära dig hur naturen ser ut och hur djur och växter lever under olika årstider. Du kommer att få göra experiment med jämvikt.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska:
- delta i gemensamma genomgångar och diskussioner och arbeta både enskilt och tillsammans med andra elever.
- göra muntliga presentationer kring växter/djur
- göra naturstudier
- göra olika experiment där du får möjlighet att ställa hypoteser och dra slutsatser.
- dokumentera arbetet på olika sätt, t.ex. fotografera, filma, rita egna bilder, skriva enkla texter.

 
 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Du ska visa din förmåga:
- att kunna formulera enkla texter som handlar om årstider, växter och djur, både skönlitterära texter och faktatexter med hjälp av iPad.
- att diskutera utifrån fakta och texter du gjort
- att göra muntliga presentationer kring växter och djur                         
- att känna till några av våra vanligaste växter och djur
- att göra naturstudier på olika sätt
- att ställa hypoteser och dra slutsatser. 
- att dokumentera ditt arbete genom att fotografera och rita egna bilder.

Vi gör bedömningar i form av en matris. Se nedan.
Vi kommer att bedöma din förmåga att:
-  använda dig av din dokumentation i diskussioner/samtal
- delta och dra slutsatser i experiment
- dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. 
- utföra fältstudier och observationer i närmiljön

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Årstider samt djur och natur

Rubrik 1

Årstidsväxlingar , djur och natur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Du har förmåga att dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Ny aspekt
utföra fältstudier och observationer i närmiljön
 • NO  1-3
Du med hjälp utföra fältstudier och observationer i närmiljön.
Du har förmåga att utföra fältstudier och observationer i närmiljön.
Ny aspekt
använda dig av din dokumentation i diskussioner/samtal
Du kan med hjälp använda dig av din dokumentation i diskussioner/samtal.
Du har förmåga att använda dig av din dokumentation i diskussioner/samtal.
Ny aspekt
delta och dra slutsatser i experiment med friktion/tyngdkraft/jämvikt
Du kan delta och med hjälp dra slutsatser i experiment med jämvikt.
Du kan delta och har förmåga att dra slutsatser i experiment med jämvikt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: