Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The world

Skapad 2017-03-23 14:51 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Pedagogisk planering för engelskundervisningen andra delen av vårterminen 2017 i årskurs 4
Grundskola 4 Engelska
Planering för engelska undervisningen, andra delen av vårterminen åk4

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom många områden som till exempel musik, film, politik och utbildning.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala och samtala.

 

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande områden under andra delen av vårterminen:

 • Världen
 • Kartor
 • Kända landmärken
 • Stora städer

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att

 • följa budskap och instruktioner

 • genomföra muntliga och skriftliga uppgifter kring de olika arbetsområdena

 • delta i dialoger

 • delta i samtal under lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett Mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: