Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-03-23 15:20 i Ödmarks skola Halmstad
Under vårterminen kommer vi att arbeta med medeltiden.
Grundskola 5 Historia
Vad var det för viktigt och spännande som hände under Medeltiden?

Innehåll

Syfte

Du kommer att:

 • få en inblick i hur det var att leva under Medeltiden i Sverige
 • få kunskap om viktiga saker som hände under Medeltiden i Sverige
 • få kännedom om några viktiga personer under Medeltiden
 • träna din förmåga att jämföra olika tidsepoker
 • få redovisa din kunskap om Medeltiden på olika sätt

 

Konkretisering av mål

Du ska efter avslutat arbete:

 • kunna beskriva hur det var att leva under Medeltiden samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • kunna beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • kunna beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • kunna  hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att

 • se film
 • läsa faktatext både ensam och i grupp
 • få träna dig i att ta ut nyckelord i faktatexter för att få innehållet mer begripligt
 • gå igenom och lära dig begrepp som hör till ämnet
 • jämföra och beskriva bilder 
 • analysera rubriker
 • arbeta i expert- och hemgrupper
 • samla dina kunskaper i boken om Medeltiden 

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde bedöms på vilket sätt och hur väl du kan:

 • beskriva hur det var att leva under Medeltiden, samt jämföra med tidigare epoker och nutid
 • beskriva någon viktig person under Medeltiden
 • beskriva några viktiga saker som hände i Sverige under Medeltiden
 • hämta information från olika källor såsom faktatext och filmer 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: