Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2017-03-23 15:36 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Utifrån de centrala innehållet i Grundsärskolan Lgr 11 tar vi upp namn och läge på några av Sveriges landskap samt några orter, berg, hav och vatten i Sverige. Vi tar även upp centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi. Samt lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter. Och strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext).
Grundsärskola 4 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om några av landskapen i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som är kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleven ska kunna förstå texters budskap: faktatexter.

Innehåll

Utifrån de centrala innehållet i Lgr 11 tar vi upp namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Vi tar även upp centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi. Samt lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter. Och strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext).

 

Arbetssätt

Vi kommer att inleda arbetet med en kort film som informerar om varje landskap, därefter kommer eleverna att få läsa olika texter om Sverige samt svara på frågor till texterna. Vi kommer att gå igenom  hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, landsting, landskap) och hur vi kan avläsa kartor. Vi kommer att gå igenom Sveriges namngeografi och placera ut några av Sveriges landskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6

Matriser

Sv SO
Sveriges landskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: