Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1

Skapad 2017-03-23 16:34 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig: -hur människan fungerar i samhället: vad man kan arbeta med -vad mänskliga rättigheter samt demokratiska principer, arbetssätt och beslutsprocesser betyder -hur du kan röra dig i trafiken på ett säkert sätt -börja förstå vad källkritik innebär Du kommer också att få möjlighet att utveckla din förmåga att delta i diskussioner som handlar om bl.a. olika samhällsfrågor och värdegrund.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi lär oss om yrken i närområdet inklusive samhällsfunktionerna.

Vi lär oss om barnkonventionen och reflekterar över några mänskliga rättigheter i stort.

Vi lär oss enkla trafikregler och hur man betér sig  i trafiken på ett säkert sätt.

Vi lär oss hur möten t.ex. klassråd organiseras och genomförs.

Vi belyser normer och regler i skolan och i samhället i övrigt.

Vi lär oss om enkel informationssökning och källkritik.

 

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar med att undersöka vad olika yrken heter och vad de innebär, samt vilka sorts yrken som finns här i Veberöd inklusive de viktiga samhällsfunktionerna.

Vi lär oss om och diskuterar barnkonventionen genom att reflektera över barns rättigheter och mänskliga rättigheter i stort och jämför med olika länder.

Vi lär oss och diskuterar enkla trafikregler samt belyser hur man betér sig i vardagliga trafiksituationer som t.ex. när man ska gå/cykla ner till byn eller åka buss från en busshållplats.
 
Vi har regelbundna klassråd där vi tränar vår förmåga att utrycka oss muntligt genom att framföra våra åsikter, ge förslag och ta demokratiska beslut.

Vi belyser och diskuterar normer och regler som behövs för att alla ska kunna må bra i skolan och i andra sociala sammanhang som t.ex. vid fritidsaktiviteter. Detta gör vi genom att se filmklipp från ur.se vilka används som diskussionsgrund för att eleverna sedan i grupp får möjlighet att uttrycka sina åsikter i olika frågor.

Vi jobbar med enkel informationssökning och lär oss vad källkritik innebär. Var kommer all information ifrån? Är allt sant som vi läser, ser och hör i olika media? 

När eleverna får använda språket i för dem meningsfulla sammanhang utvecklas deras språkliga färdigheter.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

-att ge några exempel på vilka yrken som finns i Veberöd och vad de innebär

-att förklara några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen

-att återberätta några enkla trafikregler och varför de behövs

-att definiera vad en demokratisk röstning innebär

-att ge exempel på och förklara några viktiga sociala regler från skolan

-att med egna ord kunna förklara vad källkritik betyder

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: