Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Tre religioner VT 2017

Skapad 2017-03-23 21:22 i Malmabergsgruppen Västerås Stad
I Sverige och världen finns flera olika religioner. Vi ska.jämföra och titta på likheter och olikheter i några av de större religionerna.
Grundskola 1 – 4 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska
Du kommer du att lära dig mer om de tre största religionerna; kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • diskutera kring de tre olika religioner
 • jämföra de olika religionerna och se likheter/olikheter
 • förstå begrepp inom de olika religionerna

Arbetssätt

Du kommer att:

 • samtala kring tro och vad religion är
 • dokumentera några symboler, skrifter, traditioner och viktiga platser för kristendom, islam och judendom
 • titta på film om de olika religionerna 
 • läsa  och skriva enkla faktatexter

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du deltar under lektionerna,
 • Din skrivna faktatext.
 • Du ska kunna ge exempel på en högtid, en symbol, helig plats och helig skrift från alla tre religionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: