Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vulkan

Skapad 2017-03-24 09:05 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Vi upptäcker vulkanerna, hur de ser ut, hur de fungerar. Barnen ska tillsammans ska en vulkan som kan användas i lärmiljön.

Innehåll

Positionsbestämning

- Var är vi?

Ett av barnen visade stort intresse för vulkaner efter juluppehållet. De andra barnen hängde på och frågade, undrade och verkade nyfikna på vulkanerna. Varför blir det utbrott? Hur kan de se ut?

Mål och Syfte

Vi vill skapa en förståelse hos barnen för hur vulkanen fungerar och ser ut. Vi vill också ge barnen förutsättningarna för att kunna skapa en egen vulkan.

Arbetssätt

- Vad erbjuder vi barnen? 

Vi erbjuder barnen byggmaterial, och annat skapande material som kan användas för att bygga vulkaner.

- Processer - huret?

Vi dokumenterar och följer upp barnens skapande och lyfter skapandet både inomhus och utomhus.

- Dokumentation - på vilket sätt blir barnen delaktiga?

Dokumentationen ska finnas tillgänglig på olika sätt. Både i bilder i olika storlekar men också med barnens alster och skapande. Barn och föräldrar ska tydligt se vilket projektet vi arbetar med.

Utvärdering

- Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen skapar vulkaner i alla situationer. De skapar vulkaner tillsammans utomhus som vi sedan tar in och återskapar och belyser inomhus. Vi har märkt att barnen använder ord och begrepp som vi lyft under våra diskussioner kring vulkanen. Barnen benämner vulkanernas olika namn i leken och när det beskriver vilken sorts vulkan det skapat, om det är en konvulkan eller stratovulkan. 

- Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Vi är närvarande och vill vara med i barnens processer. Vi kopplar barnens skapande från våra olika miljöer och vill belysa dem i vår lärmiljö. Deras alster ska synas tydligt och det ska vara en naturlig del i deras miljöer. 

- Hur går vi vidare?

Vi tänker oss att vi ska prova att göra ett experiment där vulkanen får ett utbrott. Vi har funderingar på att bjuda in övriga barn på förskolan och göra experimentet tillsammans i vår stora egengjorda vulkan.

- Resultat: Varför blev det som det blev?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: