Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Färg och Form

Skapad 2017-03-24 09:12 i Kattarps förskola Helsingborg
Vi pedagoger ställde frågor om de olika huvudfärger och fick reda på genom intervjuer med barnen, att väldigt få barn kunde färgerna. Samma gällde former: cirkel, trekant och fyrkant. Barnen visste inte riktigt, vad former var. Så bestämde vi pedagoger, att börja ge mer kunskap om färg o form till barnen..
Förskola
FÄRG OCH FORM (CIRKEL)

Innehåll

MÅL:

1.Pedagogen fångar matematiksituationer för både grupp och individ i vardagsaktiviteterna och tillför nytt stoff genom samtal som utifrån barnets behov utvecklar dess förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

2. Att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar deras lust att erövra nya färdigheter erfarenheter och kunskaper

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi upptäcker färger och former på olika sätt. Vi pratar om och lär oss färgernas och formernas (cirkel, triangel, kvadrat) namn. Var kan vi hitta dem (inne/ute)? Vad kan man ha formerna till, t ex vilka former behövs för att bygga ett hus? Finns det mest "kantiga" eller "runda" former i naturen? Vilka färger har vi? Färger i naturen och kan den byta färg? Har vissa saker alltid samma färg eller en bestämd färg? Vad händer om vi blandar färger? 

GENOMFÖRANDE:

Förberedelser: Vi introducerar de olika huvudfärgerna i konkreta exempel.Vi introducerar en form i taget, och arbetar framåt i LärandeIndex.

Aktiviteten: Vi arbetar i mindre grupper på 5 barn där vi är inne eller ute och skaffar oss mer kunskap om de olika ämnena.

Efterarbete: Vi sjunger sånger på samlingen, samt reflekterar efter vår aktivitet vad det är vi lärt oss. Vi lägger in deras kunskaper i lärloggen

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Vi dokumenterar i Unikum efter att ha studerat och arbetat med målen. Där analyserar vi och lyfter fram eventuella framsteg och utvecklingsprocesser hos barnen utifrån de olika aktiviteterna. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera barnens uppfattningar och tankar kring aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: