Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren och vårtraditioner

Skapad 2017-03-24 11:00 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 4 Modersmål
Rita, måla, lyssna, skriva, berätta och läsa om våren.

Innehåll

Undervisningens mål och kursplanens syfte

Undervisningens mål

Eleven lär sig - beroende på årskurs - att skriva om, berätta om och läsa om våren och vårtraditioner. Under arbetets gång kommer eleverna att träna sin förmåga att:

 • lära sig nya ord och begrepp om våren och vårtraditioner,
 • berätta muntligt för olika mottagare,
 • använda ord och begrepp som handlar om våren och vårtraditioner,
 • läsa och förstå förklarande och beskrivande texter,
 • förvandla en dikt/en text till en bildberättelse eller tvärt om,
 • jämföra hemlandets vårtraditioner med svenska vårtraditioner.

Målen anpassas beroende på elevens ålder.

Undervisnings genomförande

Vi läser, skriver, ritar och målar, tittar på bilder och videor, lyssnar på sånger, lyssnar på fåglar och olika naturens ljud. 

Du läser faktatexter om olika vårtraditioner och kan berätta vad dem handlar om samt diskutera och svara på frågor.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång.

Elevinflytande

Eleven väljer skrivande uppgifter. Eleven väljer en klasskamrats arbete för att ge respons.

Material

Dikter, böcker, faktaböcker, bilder, videor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: