Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2017-03-24 11:25 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 7 till 18 kommer vi att arbeta med området bråk och procent.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Du ska utveckla förmågan att

 • Formulera och lösa problem inom bråk- och procenträkning.
 • Värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera begreppen bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen och det hela.
 • Välja och använda metoder - addition, subtraktion och multiplikation och där använda olika förlängnings- eller förkortningsmöjligheter (vid multiplikation: diagonalvis-, kortvis- eller parallellvis förkortning).
 • Lösa rutinuppgifter - beräkning av andelen vid förändring, delen av en hel och delen av ett antal inom bråk- och procenträkning.
 • Föra och följa resonemang.
 • Använda olika uttrycksformer såsom bilder, formler (bråk procent, decimal), ord och symboler när du kommunicerar dina lösningar och i dina argumentationer.

 

 Så här ska vi arbeta...

Med hjälp av

 • genomgångar,
 • diskussioner,
 • filmklipp (edpuzzel),
 • aktiviteter och
 • färdighetsträning (boken och interaktivt på kunskapsmatrisen och matteboken.se)
 
 Kommer du får kunskap om
 
 • att jämföra olika bråk,
 • förlänga och förkorta,
 • Addition, subtraktion och multiplikation av bråk,
 • beräkning av andelen av en hel och även av ett antal och
 • beräkning av andelen vid förändring 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Väljer och använder strategier och metoder när du löser problem.
 • Använder matematiska begrepp i olika situationer mha olika uttrycksformer samt hur du resonerar kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • För och följer resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet samt visa på alternativa tillvägagångssätt.
 • Resonerar, framför och bemöter matematiska argument

Detta bedöms

 • Muntligt och skriftligt i gruppuppgifter, diskussioner, aktiviteter samt i exit tickets, prov etc.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: