Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva egna låtar i grupp

Skapad 2017-03-24 11:42 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Musik
Vi kommer att samarbeta kring temat att skriva egna låtar. Ni ska välja ut ackord och skriva en text som passar med er musik.

Innehåll

Vi jobbar fram en ackordrunda som vi lära oss att spela. Vi skriver texter till så att det passar med musiken.

Vi lär oss att spela låten i vår grupp och redovisar för några i klassen/ hela klassen.

Matriser

Mu
Musik bedömningsmatris år 4 -6 Kunskapsstaden Helsingborg

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SJUNGA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.
Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna sångförmågan.
Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SPELA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i enkelt melodi-, rytm- och ackordspel på instrument. Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.
Spelar melodi, rytm och ackord på något/några instrument. Genomför momenten efter instruktioner.
Spelar melodi, rytm och ackord på instrument i olika former av musicerande. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.
Spelar på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SKAPANDE
använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra.
Använder musik för att uttrycka sig eller förstärka ett budskap. Väljer metod och uttrycksform med handledning.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande för att uttrycka sig. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.
Kombinerar musik med olika uttrycksformer (t.ex. text, bild, dans, rörelse) i skapande och improvisation på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande
TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER
Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.
Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.
Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.
Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.
SAMARBETE, SAMSPEL
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: