Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8: Kapitel 3

Skapad 2017-03-24 11:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet kommer du bland annat få lära dig att berätta om svensk mat, dina egna matvanor och att samtala om mat vid middagsbordet. Du kommer även att få göra en muntlig presentation om matkulturen i ett fransktalande område. Du kommer dessutom att få lära dig mer om substantiv, verb och adjektiv.

Innehåll

KONKRETA MÅL

Läsförståelse och hörförståelse 

Jag förstår olika typer av texter och hörförståelse som handlar om matkultur, t ex dialoger, intervjuer, berättelser, fakta. 

Samtala/tala

Jag kan delta i muntliga övningar som handlar om matkultur, t. ex. återberätta texter, samtala om texter, spela upp dialoger, beskriva egna matvanor, berätta om svenska mat och några svenska traditioner.

Jag kan göra en muntlig presentation om matkulturen i ett fransktalande område.

Jag kan läsa texterna med flyt, korrekt uttal och intonation.

Skriva

Jag kan skriva korta texter, t ex beskrivningar och dialoger om matkultur.

Grammatik

-placering av adjektiv

-partitiv artikel (du, de la, de l', des)

-verb      a) presens av några oregelbundna verb           b) passé composé av regelbundna och några oregelbundna verb

 

UNDERVISNINGEN

Ibland har du undervisning i helklass, och ibland arbetar du enskilt, i par eller i grupp. Du arbetar kontinuerligt med att utveckla förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala/samtala. Samtidigt arbetar du med att förbättra ditt ordförråd och dina grammatiska kunskaper.

 

BEDÖMNING

Din språkutveckling bedöms kontinuerligt i klassrummet, du bedöms på både förberedda och oförberedda uppgifter. Fokus på bedömningen ligger på de fyra färdigheterna: skriva, läsa, tala/samtala och skriva. 

 

En bedömningsmatris kommer senare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: