Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Delprov C - SKRIVA

Skapad 2017-03-24 12:16 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Här får du en summativ bedömning på det nationella provet i svenska/svenska som andra språk, vt 2017.

Innehåll

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att: 

  • "Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur Skolverkets: "Lärarinformation 2, Delprov B och C", Ämnesprov i Svenska och svenska som andraspråk, årkurs 9, 2016/2017")

I instruktionerna för resultaten på provet i relation till slutbetyget står det att:

  • "de nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav.
  • De även ska användas som stöd för betygssättning.
  • Provbetygen är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning inför betygssättning tillsammans med det övriga underlag som läraren har samlat in under läsåret."

Delar av helhetsbedömningen för delprov C är:

  • Innehåll och textanvändning
  • Struktur
  • Språk, stil och skrivregler

 

Matriser

Sv SvA
NP Delprov C - SKRIVA: Helhetsbedömning och delprovsbetyg

F
E
D
C
B
A
Delprov C - SKRIVA
Helhetsbedömning och delprovsbetyg
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: