Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leda och att delta i samtal

Skapad 2017-03-24 12:50 i Eriksbergsskolan Uppsala
Du kommer att få planera ett ämne och leda en diskussion i mindre grupp. Du kommer att få lyssna på andra , delta i samtal och även fördela ordet i gruppen. Ta ställning, debattera och argumentera .
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer i detta arbetsområde att få möjlighet att leda en diskussion i mindre grupp, lyssna på andra och prata.

Innehåll

Du kommer att få diskutera i grupp. Leda ett samtal, argumentera för en sak, lyssna på andra och  ta ställning i en viss fråga. Vi kommer också att tala om olika samtal och om hur man kan anpassa sig till syfte och sammanhang.

Vi kommer att utgå från olika texter och genom att du får läsa olika texter får du förbereda dig på vad just ditt samtal ska handla om.

 

Syfte med detta arbetsområde är att du ska få ta ansvar och att du ska utveckla din förmåga att arbeta tillsammans med andra men även självständigt.

Ett annat syfte är att du ska få formulera dig både i skrift och tal och anpassa ditt språk efter mottagaren och sammanhanget.

Du ska också kunna sammanfatta i huvuddrag vad som har sagts.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas slutligen i din förmåga att delta och leda samtal. Hur du kommunicerar och vilket språk du använder. Det är också viktigt hur du fördelar ordet, hur du avslutar samtalet och hur du sammanfattar det.

När du är deltagare i ett samtal kommer jag att bedöma hur du framför dina åsikter, hur du lyssnar på andra och hur du för samtalet framåt. Du kommer också att bedömas hur stort engagemang du visar och hur tydlig du är när du talar

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: