Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6 2017 VT Meningslös reklam

Skapad 2017-03-24 14:03 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med färglära och popkonst i bild.
Grundskola 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Vi arbetar med begreppet reklam genom att vi skall göra reklam för en meningslös produkt på en affisch.

Vi har genomgångar genom en powerpoint, vi diskuterar och visar på goda och mindre goda exempel för att skapa tydlighet och för att förstärka syftet med uppgiften.

Vi får en stödstruktur med tips på vad som skall finnas med på affischen, samt rutor med möjlighet att skissa på produkten, företagsloggan, din slogan och dina argument.

Bedömningen finns i en matris som är kopplad till denna planering, längst ner på denna LPP.

Uppgifter

 • Meningslös reklam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild, Meningslös reklam VT 2017 år 6

På väg mot E
E
C
A
Framställa bilder
Bildspråk genomarbetad
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Har med text och bilder på affischen. Har delvis genomarbetade bokstäver och bilder. Har med det mesta som står på instruktionen.
Har med texter och bilder så att det fyller pappret. Har arbetat med papper/material och sedan klistrat det på affischen. Har genomarbetade bokstäver och bilder. Har valt typsnitt och har följt instruktionen.
Har med genomtänkta texter och bilder så att det fyller pappret. Har arbetat med papper/material och sedan klistrat det på affischen. Har arbetat igenom bilderna och texten. Har valt typsnitt noga och jobbat med det. Affischen är genomarbetad.
Tekniker
kombinera material, verktyg använda skuggor, perspektiv, text och bild
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Har med både text och bild. Bilderna eller texten har skuggor eller andra detaljer.
Har med både text och bild. Bilderna och texten har skuggor eller andra detaljer.
Har med både text och bild. Bilderna och bokstäverna har skuggor och andra detaljer. Detaljerna är genomarbetade och välgjorda.
Kombinera
Kombinera text och bild
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Har med text och bilder. De passar ihop på vissa ställen.
Har med text och bilder. De passar ihop.
Har med text och bilder. De passar ihop och förstärker varandra. Tex genom färgval, budskap eller effekter.
Utveckla idéer
Egen idé utifrån instruktionen.
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Har någon egen idé på produkten, slogan, eller argumenten.
Har egna idéer på produkten, slogan, och argumenten.
Har flera och genomtänkta egna idéer på produkten, slogan, och argumenten.
Formulera och välja handlingsalternativ
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Väljer material, kartong eller typsnitt enkelt.
Väljer material, kartong och typsnitt genomtänkt.
Väljer material, kartong eller typsnitt kreativt och självständigt.
Presentera bilder
Ej gjort/ lämnat in/ behöver utvecklas
Min produkt kommer delvis fram på min affisch.
Min produkt kommer fram på min affisch.
Min produkt kommer tydligt fram på min affisch.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: