Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3

Skapad 2017-03-24 23:49 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Vi startar resan där livet på jorden började och besöker tiden för dinosaurierna och istiden. Vidare kommer du få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi jämför med hur vi lever idag.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • förmågan att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.
 • förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • förmågan att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
 • förmågan att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • SO 1-3
  Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO 1-3
  Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO 1-3
  Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO 1-3
  Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO 1-3
  Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv 1-3
  Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv 1-3
  Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Sv 1-3
  Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl 1-3
  Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl 1-3
  Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl 1-3
  Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi läser faktatexter och diskuterar innehållet.
 • Vi ser på film och diskuterar innehållet.
 • Vi undersöker spår från urtiden och istiden som finns i vår närhet.
 • Vi skriver egna faktatexter och ritar bilder till. Vi gör en egen forntidsbok.
 • Vi söker fakta utifrån våra egna och givna frågeställningar.
 • Vi gör en tidslinje och sätter upp på väggen.
 • Vi målar dinosaurier med sprayteknik.
 • Vi gör lerkrukor på stenåldersvis.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • läsa och förstå en enkel faktatext.
 • söka fakta.
 • skriva en egen enkel faktatext och rita en bild som passar till texten.
 • berätta om några spår av forntiden som finns kvar i vår natur och vårt språk.
 • göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 • beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • förstå tidslinjer och förstå begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • använda olika tekniker för att göra bilder och saker.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i klassrumsaktiviteter och övningar.
 • Genom samtal med lärare och kamrater.
 • Genom muntlig och skriftligt redovisning.
 • Genom lärares observationer under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden år 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Läsa och förstå faktatext
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan läsa och förstå en enkel faktatext som handlar om forntiden.
Söka fakta och skriva egen faktatext
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan söka fakta om forntiden i en anvisad källa. Du kan skriva en egen enkel faktatext och rita en bild som passar till texten.
Spår av forntiden
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan berätta om några spår av forntiden som finns kvar i vår natur och vårt språk.
Jämföra
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan göra några enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Livet förr
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer, begrepp
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan förstå och använda tidslinjer och förstår begreppen dåtid, nutid och framtid.
Skapande
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan använda olika tekniker för att göra bilder och saker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: