Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen vaknar

Skapad 2017-03-25 06:35 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar med våren och djurs livscykler.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Man säger att naturen vaknar när våren kommer. Många människor säger också att de "vaknar upp" efter vintern. Varför tror du att man säger så? Tillsammans ska vi bestämma hur vi ska arbeta kring våren och hur vi ska lära oss det vi behöver kunna.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • beskriva vad som händer i naturen när det blir vår.
 • visa på vårtecken i naturen.
 • redogöra för ett djurs livscykel..
 • jämföra två årstider och då ge exempel på ett par likheter och skillnader.

 

Så här arbetar vi

Det här är fjärde årstiden vi arbetar med och barnen fick bestämma hur vi skulle arbeta med arbetsområdet efter vilka sätt de tyckt varit bra under de tidigare arbetsområdena. De bestämde att vi ska:

 • titta på filmer.
 • gå ut i naturen och titta.
 • lyssna på när läraren berättar.
 • arbeta med imovie.
 • göra årstidstavlor.
 • göra något pyssel.

 

Bedömning

 

 Du visar att du når målen genom att:

 Godtagbara kunskaper:

 • du ritar en vårbild som du sedan berättar om.
 • du fotograferar ett vårtecken och skriver/berättar om det.
 • du lägger bilder från ett djurs livscykel i rätt ordning.
 • du jämför två årstider i ett Venndiagram och visar på ett par likheter och skillnader.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • du ritar en vårbild där typiskt vårväder, typiska vårkläder, någon högtid från våren och några vårtecken ifrån naturen finns med och som du sedan berättar om.
 • du ritar bilder från ett djurs livscykel i rätt ordning..

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Naturen vaknar

Godtagbara kunskaper:
Mer än godtagbara kunskaper:
Våren
ritar en vårbild och berättar om den.
ritar en vårbild där typiskt vårväder, typiska vårkläder, någon högtid och några vårtecken ifrån naturen finns med och som du sedan berättar om.
Våren
fotograferar och skriver/berättar om ett vårtecken.
Livscykler
lägger bilder från ett djurs livscykel i rätt ordning.
ritar bilder från ett djurs livscykel i rätt ordning.
Jämföra
jämför två årstider i ett Venndiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: