Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Optik och Akustik

Skapad 2017-03-25 09:16 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik
Optik - läran om ljusets utbredning och brytning Akustik - läran om ljud

Innehåll

Innehåll

A. MÅL

Syfte

Genom undervisningen i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället,
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Ljusets utbredning och reflektion
 • Ljusets brytning
 • Optiska instrument
 • Ljus och färg
 • Strålningsenergi och kemisk energi
 • Vad är ljud?
 • Toner och musik
 • Ljud - på gott och ont

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG 

 • Hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
 • Hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
 • Hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • Att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • Att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • Varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • Resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden
 • Beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
 • Att strålningsenergi är en av flera energiformer
 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument
 • Om ljudets egenskaper till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan
 • Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för förbättring av vår ljudmiljö och utvecklingen av musikindustrin

Metod för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få laborera, dokumentera och göra olika övningar.
 • Du kommer ta del av faktabaserad text i olika läromedel och se pedagogiska filmer.
 • Vi kommer bland annat använda oss av formativ bedömning.
 • Du kommer kunna repetera med hjälp av övningsprov och en webbaserad applikation.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer få möjlighet vid diskussioner och laborationer samt vid muntliga och skriftliga redovisningar att visa ditt lärande.

Läxor och prov

 • Vecka 13 kap. 5.1
 • Vecka 14 kap. 5.2 och 5.3
 • Vecka 16 kap. 5.4 och 5.5
 • Vecka 17 28/4 Optikprov kap. 5
 • Vecka 18 kap. 3.1
 • Vecka 19 kap. 3.2 och 3.3
 • Vecka 20 19/5 Akustikprov kap. 3
 • Vecka 21 Ingen NO-läxa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: