Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2017-03-25 12:17 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 6 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Matematik
Vi lär om våra fyra årstider, höst, vinter vår och sommar samt namnger månader och veckodagar. Varför har vi olika årstider? Vad händer i naturen under året? Vilka är årets högtider och infaller de?

Innehåll

Årstider, läsår 16/17, årskurs 1

Syfte

 Eleven ges möjlighet att utveckla sin förmåga att beskriva och förklara samband i naturen och ge exempel på några högtider.

 I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter

Undervisning

 • Vi följer årstidsväxlingar genom att observera naturen i närmiljön.
 • Vi ser på film om årets högtider kopplat till aktuell årstid.
 • Vi samtal om det vi ser och hör och hur årstid påverkar människor, djur och natur.
 • Vi sammanfattar våra undersökningar med text och bild

Bedömning

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan ge exempel på några högtider.

Eleven kan namnge årstider, månader och veckodagar

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: