Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Section 4-Food

Skapad 2017-03-25 16:57 i Stordammens skola Uppsala
Section 4-Food
Grundskola 7 – 8 Engelska
I slutet av detta arbetsområde ska du: - ha lärt dig nya ord och uttryck som har med mat, dryck och matlagning att göra - kunna prata om mat du gillar och inte gillar - småprat kring matbordet - beställa mat på en restaurang - känna till vad man äter i England och USA

Innehåll

Pedagogisk planering- Section 4 Food
Engelska åk 7 vecka 13-18
 Konkretisering av mål
I slutet av detta arbetsområde ska du:
- ha lärt dig nya ord och uttryck som har med mat, dryck och matlagning att göra
- kunna prata om mat du gillar och inte gillar
- småprat kring matbordet
- beställa mat på en restaurang
- känna till vad man äter i England och USA
 
Arbetssätt
Vi kommer att arbeta med bokens fjärde kapitel som heter ”Food” på sidorna 69-97 i textboken och sidorna 81-106 i övningsboken. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på den muntliga förmågan. Vi kommer att lära oss ord och fraser för att kunna hålla en konversation kring ett matbord och för att beställa på en restaurang. Vi kommer även att läsa och lyssna till texter, diskutera samt träna på grammatik.
 
Varje vecka kommer du även få en läxa att göra hemma för att repetera det vi lärt oss på lektionerna. Innan vi avslutar arbetsområdet kommer vi att se på en dokumentärfilm om mat som ni sedan ska skriva en reflektion kring. På ett ungefär kommer arbetet att läggas upp så här:
          v.13– lära oss nya ord för olika typer av mat + grammatik
           v.15 – lära oss om mat i England och USA + grammatik
          v.16 – ord och fraser för att beställa på restaurang + grammatik
           v.17 - se på film samt skriva en reflektion
 
Grammatik
Grammatiken vi behandlar i detta kapitel kommer att vara frågor med do och does (s.98-99 WB), frågor med did (s.100-103 WB), substantiv i plural (s.103-104 WB) samt genitiv(ägandeformen) (s. 105-106 WB).
 
Läxor
Varje vecka kommer du att ha glosor. Glosorna hittar du på planeringen och du kan träna på dem på www.memorize.com.
Kom ihåg att du inte bara ska träna ord, utan även träna på att använda dem och skriva egna meningar med dem. Träna genom att läsa igenom texterna till kapitlet flera gånger.
Varje vecka ska du även träna på läsförståelse och/eller grammatik. Välj själv om du vill göra en läsförståelseuppgift på Readtheory.org eller välja en egen text från kapitlet som du inte har arbetat med.
 
Examinationsuppgift
- Vecka 16  ska du och dina kamrater spela upp en dialog som utspelar sig på en restaurang.
- Vecka 18  kommer vi att ett test på den grammatik och det ordförråd vi jobbat med.


Homework
  1. 13– Glosor ”Household utensils and appliances – som useful words” s. 72 TB (finns på memorize.com med rubriken Household utensils)
  2. 15- Glosor ”Eatables” – some useful words” s. 73 TB
  3. 16 – Glosor ”Eating out” fraserna från s. 82 TB
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: