Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2017-03-25 17:47 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matteborgen Kapitel 3,4,5
Grundskola 5 Matematik
Nu ska vi räkna med bråk och procent! Ordet bråk kommer från tyskan och betyder bryta, det vill säga man bryter alltså ner en mängd i delar. Procent kommer från latinets 'per centum' (varje hundrade) och betyder hundradel. Tidsperiod: vecka 13-18

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Föra och följa matematiska resonemang

 

Konkretisering av mål – detta visar du genom att:

Kapitel 7

Skriva en halv med olika bråk

Jämföra och storleksordna bråk

Räkna ut en viss del av ett antal. t.ex. 2/3 av 18

Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal

 

Kapitel 8

Veta att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel är 25%

Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

Dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser

Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

 

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning: Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Taluppfattning och tals användning: Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Sannolikhet och statistik: Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Sannolikhet och statistik: Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Problemlösning: Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Individuellt arbete i läroboken Matteborgen kapitel 7 och 8

Diagnos efter varje kapitel

Praktiska övningar

Samtal och arbete i grupp

Problemlösning

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera och lösa problem

Din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

Din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Matriser

Ma
Bråk och procent

Problemlösning

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa enkla problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda fungerande strategier och metoder med anpassning till problemet.

Begrepp

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.

Metod

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget och göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.

Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Föra och följa matematiska resonemang

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: