Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur i Hågadalen

Skapad 2017-03-25 20:32 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska
Nu ska vi ge oss ut i naturen för att lära oss om skogens djur här hos oss. Vilka djur bor här i Hågadalen? Kan vi hitta några spår? Hur bor skogens djur och vad äter de? I detta tema som barnen har valt kommer vi att bli experter på 5 olika djur som finns hos oss och lära varandra.

Innehåll

När: Mars-april 2017 ca 60 min/vecka

Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

VI har utgått från vad eleverna genom en demokratisk omröstning själva vill fördjupa sig i under förskoleklasstiden, och detta blev skogens djur. Undervisningens syfte är att göra eleverna nyfikna på djur och natur. Undervisningen ska även bidra till att eleverna kan i samarbete med andra ta reda på fakta på olika sätt och kunna kommunicera i bild tal och skrift till andra.

Mål för arbetsområdet - Det här ska eleverna få möjlighet att utveckla


-känna igen och namnge några av skogens djur i Sverige samt i vårt närområde Hågadalen

-i samarbete med 4-6 kamrater i klassen ta reda på fakta med hjälp av lätta böcker och digitala verktyg om ett djur som finns i närområdet och arbeta med detta djur både via bild, ord och skapande. Hur bor och lever de, hur ser de ut, vad äter djuret?

- tillsammans med andra redovisa inför en grupp.

-förstå vikten av att ta hand om vår miljö och våra vilda djur och samtal kring allemansrätten

- via egenritade bilder samt ord på din nivå skapa en berättelse som utgår från skogen.

                                                                                 

Arbetsformer - så kommer vi att arbeta

 • Se på film om våra vanligaste djur

 • besöka och utforska närområdets skogspartier, leta spår
 • göra en naturruta som vi följer under våren, för att se skogens förändring efter årstid.
 • skpa med olika material både från skogen och från skolan en skogsmiljö i klassrummet
 • redovisa för varandra
 • grupparbete om ett djur i bild och med ord på elevernas nivå
 • Skriva om några av skogens djur och rita djuret.

 • skapa en berättelse med bilder
 • Arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: