Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-03-26 10:01 i TA BORT fd Henåns skola 1-6 Orust kommun
En pedagogisk planering på världsreligionerna
Grundskola 3 – 5 Religionskunskap SO (år 1-3)
Vi ska läsa om de fem stora världsreligionerna, Kristendomen, Judendomen, Islam, Buddismen och Hinduism. I de olika religionerna finns det sådant som är speciellt viktigt. I varje religion finns det heliga platser och symboler. Vi ska jämföra och se likheter och olikheter mellan religionerna.

Innehåll

Mål med undervisningen

Målet är att du ska lära dig något om kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. Du ska lära dig de olika symbolerna för respektive religion samt vad som är viktigt för varje religion. Du ska lära dig hur en person som är troende enligt de olika religionerna lever och tänker. Du ska reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna.

Det här ska vi göra

 • Lyssna och kunna berätta om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler.
 • Läsa texter och svara på frågor kring de olika religionerna.
 • Göra studiebesök
 • Arbeta med bilder.
 • Se på film.

Det här ska jag bedöma

 • Att du kan berätta om religionernas symboler, högtider och riter.
 • Att du kan berätta om Kristendom, Islam,Judendom, Buddism och Hinduism.
 • Att du kan jämföra likheter och olikheter i de olika religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: