Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassa rörelser - Redskap

Skapad 2017-03-26 12:04 i Knutby skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att du utvecklar allsidiga rörelseförmågor och ett intresse för att vara fysiskt aktiv, vistas i naturen samt att du ska få möta många olika slags aktiviteter. I det här området kommer du att få träna de olika grovmotoriska grundformerna, tex hoppa, klättra, balansera och hänga. Detta gör vi genom olika redskapsövningar och lekar. Vi kommer också att diskutera säkerhet, skador och regler vid de olika övningarna.

Innehåll

 Mål för elev

Du ska ges möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.

 Du ska efter detta område: 

- ha tränat på de grovmotoriska grundformerna, till exempel springa, hoppa, klättra

- fått prova på att använda olika typer av redskap som utvecklar kroppsuppfattningen

- kunna beskriva några skaderisker som har med redskap att göra

 

Undervisning 

 Du kommer att få träna på:

- olika grovmotoriska rörelser ihop med gymnastikredskap i banor eller på stationer.

- att använda olika redskap och prova övningar som främjar utvecklingen av kroppskontroll, t ex på räck, matta, plint, bom och ringar

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att röra dig och använda din kropp i olika redskapsövningar och redskapsbanor.

Jag kommer även titta på hur du deltar och tar till dig feedback samt ditt deltagande i diskussioner och hänsynstagande kring skaderisker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Anpassa rörelser - Redskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Elevens förmåga att anpassa sina rörelser i olika redskapsövningar och i redskapsbanor
 • Idh  E 6
Eleven försöker variera sina rörelser i förhållande till aktiviteten/övningen. Eleven använder för mycket/för lite kraft i förhållande till övningarna/aktiviteterna. Eleven tvekar och rör sig osäkert i de olika aktiviteterna/övningarna (känner sig osäker på sin förmåga). Eleven klarar några av de motoriska grundformerna.
Eleven varierar sina rörelser i förhållande till aktiviteten/rörelsen. Eleven använder oftast rätt mängd kraft i de olika aktiviteterna/övningarna. Eleven rör sig säkert och relativt obehindrat i de flesta aktiviteterna/övningarna. Eleven klarar flera av de motoriska grundformerna,
Eleven rör sig säkert och obehindrat i de olika aktiviteterna/övningarna (har god tillit till sin förmåga). Eleven visar på ett flyt/en följsam rörelse i aktiviteten/övningarna. Eleven lyfter sin egen kroppsvikt och klättrar obehindrat. Eleven klarar alla motoriska grundformer.
Eleven deltar efter sin förmåga Eleven tar emot feedback
Eleven deltar enbart på det eleven själv uppfattar som roligt. Vill helst göra som hen alltid har gjort.
Eleven är med och försöker även på det som är nytt och känns lite svårt. Tar emot hjälp.
Eleven deltar och tar emot hjälp på ett bra sätt.
Beskriva skaderisker i övningar/lekar Eleven följer instruktioner utifrån ett säkerhetstänk.
Eleven kan berätta något man behöver tänka på när man håller på med redskap. Eleven vill gärna bestämma själv hur man ska använda de olika redskapen.
Eleven kan berätta flera saker man kan behöva tänka på när man håller på med redskap. Eleven klarar att följa de flesta instruktionerna.
Eleven kan på ett bra sätt beskriva vad man ska tänka på när man håller på med redskap. Eleven visar att hen förstått instruktionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: