Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-03-26 14:27 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Geografi
Nu ska vi bege oss ut i Europa. Hur ser det ut? Vad skiljer de olika länderna åt? Vad är speciellt för varje land? Vilka naturtyper finns det i Europa? Frågorna är många och när detta arbetsområde är avslutat vet du mycket mer om vår världsdel Europa.

Innehåll

Begrepp som är bärande i arbetsområdet: 

Klimat, Inlandsklimat, Kustklimat, Naturresurser, Kulturgeografi, Naturgeografi, Befolkningstäthet, EU - Europeiska Unionen, Tundra, Högland, Lågland, Glaciär, Halvö

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet.
 • Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
 • Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
 • Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).
 • Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi .

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
 • Kunna namnge och ange läget på Europas länder, huvudstäder samt hav, floder och berg.
 • Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. 
 • Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.

REDOVISNING

Du presenterar dina kunskaper genom en namngeografibedömning samt en bedömning i geografi  och genom att formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner. Allt material om hur vi arbetar med detta arbetsområdet finner du på Google Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: