Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker Grammar Åk8

Skapad 2017-03-26 15:16 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Engelska
Under kommande veckorna kommer vi arbeta med engelsk grammatik, både enskilt, i par, och gemensamt i klassen (EPA). Vi kommer även prata enskilt om hur grammatik kan förbättras i våra skrivövningar. Framställningarna av alla grammatikmoment avslutas med ett grammatikprov efter påsklovet.

Innehåll

Det här ska vi lära:

Genom att arbeta med engelsk grammatik ska du ges förutsättningar att

 • utveckla en allsidig kommunikativ förmåga
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift med korrekt grammatik
 • kunna använda olika hjälpmedel för lärande och förståelse
 • utveckla din språkliga säkerhet
 • lära dig hur språket är uppbyggt
 • kunna använda dig av grammatiska regler och idiomatiska uttryck för att göra sitt språk mer lättläst, varierat och avancerat

Grammatik är språkets regelsystem. En grammatisk beskrivning av det engelska språket kan underlätta förståelse samt produktion av korrekt engelska. Meningar innehåller verb som hänvisar till tid och andra aspekter, substantiv som förmedlar om hur konkret/ abstrakt eller hur mycket/ många någonting är, pronomen som man använder istället för substantiv eller namn, adjektiv som beskriver substantiv, adverb som beskriver verbets handling eller tillstånd i rymd och tid mm., prepositioner som beskriver olika förhållanden mellan personer, platser, saker (fel preposition kan ändra helt på betydelse), osv. Att förstå ordklassernas funktion och variation i ett visst språk ger redskap att generera egna meningar och ett stabilt ramverk för att aktivera ett växande ordförråd, utan att bli missförstådd.

En  7-9 Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

En  7-9 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Så här ska vi jobba:

Ett: Ni kommer att arbeta två och två med ett eller några grammatikmoment genom att läsa grammatisk teori i Digilärs Grammar Guide. Ni tar ett kapitel/ ämne i taget och fokuserar i första hand på det som er grupp blir tilldelad. Ni skaffar er kunskaper och blir experter inom det omtrådet.

 • Grupp 1: Artiklar – substantiv – Genitiv
 • Grupp 2: adjektiv – adverb
 • Grupp 3: be presens – preteritum – have
 • Grupp 4: regelbundna verb presens + preteritum + pågående form + futurum
 • Grupp 5: oregelbundna verb
 • Grupp 6: Do-omskrivning presens + preteritum
 • Grupp 7: svenskans det + räkneord + prepositioner
 • Grupp 8: Pronomen: personliga, possessiva, indefinita, reflexiva, relativa.

Två: Ni får tillfälle att arbeta praktiskt med grammatik på Digilärs Grammar Exercises i första hand inom de områdena er grupp blir tilldelat. Det finns även övningar med återkoppling på Digilärs Diagnostic grammar tests.

Tre: Ni skapar en Kahoot per grupp (see https://create.kahoot.it/login om ni inte redan har ett konto från tidigare tillfällen). Er Kahoot ska innehålla frågor med flervalsalternativ om ert grammatikmoment, på så vis att ni förmedlar på bästa sätt det som ni själva lärt er. Ni får gärna inspireras av övningar som ni själva tyckte var svåra eller missade och där ni själv fick en ny insikt om engelska språket.

Kahooten ska visa upp praktiska tillfällen med grammatikövningar där man väljer mellan rimliga svarsalternativ. Till exempel: He ___________ to the stair well and hurried down the stairs. A. run, B. ran, C. has run, D. was running.

Kahooten ska även innehålla information om själva grammatikregeln. Till exempel: Engelska verb i presens får –s om det gäller: A. en person eller sak i singular, B. he/ she eller personer som kan ersättas med he/ she, C. någon eller något som inte är jag och inte du, D. någon eller några som är inte jag och inte du.

Ni söker i flera källor (Digilär, instruktionsvideor, digitala övningar) tills ni förstår vad som är viktigt att förmedla, och ni ber om hjälp om ni inte förstår. Det finns fler källor än Digilär som ni kan använda som underlag till den grammatik-quiz i Kahoot som ni förbereder. Till exempel http://englishpage.com/, http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-printables-worksheets.html, http://www.eslcafe.com/grammar.html, instruktionsvideor såsom Have/has: http://www.educreations.com/lesson/view/have-och-has/2373696/?ref=appemail, Am/are/is: http://www.educreations.com/lesson/view/am-are-is/2373946/?ref=appemail, Was/were: http://www.educreations.com/lesson/view/was-och-were/2374140/?ref=appemail, Regelbundna verb: http://www.educreations.com/lesson/view/regelbundna-verb/2374401/?ref=appemail, Oregelbundna verb: http://www.educreations.com/lesson/view/oregelbundna-verb/2375386/?ref=appemail, Ordföljd: http://www.educreations.com/lesson/view/ordfoeljd/2376387/?ref=appemail, A/an: http://goanimate.com/videos/06r3rMvQQlyk?utm_sou, Am/are/is: https://m.youtube.com/watch?v=72ch7DOo98g, Have/has/had: https://m.youtube.com/watch?v=9nVffvw-o44, Verb i dåtid: http://youtu.be/2YfxA5ZCeuQ, Träna oregelbundna verb: http://chompchomp.com/irregular01/irregular01.01.htm

Fyra: Du kommer få individuell respons på tidigare skrivövningar, där vi diskuterar vilka områden inom grammatik du borde få mer kunskap om.

Fem: Ni kommer presentera er Kahoot och göra Kahoots på de olika områden, så att vi alla får en uppfräschning av våra grammatikkunskaper.

 

Så här ska du få visa:

Ni visar att ni kan leta fram, selektera, bearbeta och förmedla grammatik övningar och instructie-materiaal genom att visa upp er grammar quiz in Kahoot om er grammatik moment. Ni ser till att ha en felfritt quiz i Kahoot.

Ni är med och tävlar i andras Kahoots i klassen och visar kunskapen inom alla de viktigaste grammatikmoment.

Era grammatiska kunskaper redovisas även genom ett grammatikprov. Alla har möjlighet att repetera oregelbundna verb samt träna på verb i olika tempus till exempel under Assignments in Digilärs Diagnostic grammar tests, och även om följande grammatiska moment:

 • Artiklar - Bestämd och obestämd form
 • Substantiv – Plural
 • Substantiv - Genitiv
 • Adjektiv
 • Adverb
 • Verb - Be (presens)
 • Verb - Be (preteritum)
 • Verb - Have (presens – enkelt eller pågående)
 • Verb - Have (dåtid – preteritum eller pågående preteritum)
 • Verb – Regelbundna verb (presens)
 • Verb – Regelbundna verb (preteritum)
 • Verb – Oregelbundna verb
 • Verb – Do-omskrivning (do, does, did)
 • Verb - Futurum
 • Motsvarigheter till svenskans Det: Det är / Det var
 • Räkneord
 • Frågeord
 • Prepositioner
 • Pronomen - Personliga pronomen
 • Pronomen - Possessiva pronomen
 • Pronomen - Indefinita pronomen (Some / Any)
 • Pronomen - Reflexiva pronomen
 • Pronomen - Relativa pronomen (Who / Which)

Ni visar att ni har tagit till er den grammatik som vi gick igenom när man skriver egna texter där ni tränar till exempel på verb i olika tempus. I skrivövningar visar du att du producerar mer grammatiskt korrekt engelska och kan bearbeta egna texter och rätta en del grammatikfel innan du lämnar in. I längre skriftlig kommunikation kommer ni bedömas efter grammatisk korrekthet.

Du utvärderar dig själv i Unikum under Planering - Engelska - Älvsåker Grammar Åk8 – under Ny Kommentar och redovisar där vad du har lärt dig som var nytt, vilka regel som du kommer försöka tillämpa och rätta i din egen produktion i framtiden, och vilka utvecklingsområden finns kvar/ vilka områden du behöver fortsätta öva på.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: