Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik genom tid och rum

Skapad 2017-03-26 15:31 i Simrislundsskolan Simrishamn
Arbetsområde hösten i åk 5.
Grundskola 4 – 6 Musik
Under vårterminen arbetar vi med musikens historia. Vi fokuserar lite extra på populärmusiken men konstmusiken och folkmusiken kommer också att finnas med som historisk bakgrund. Vi kommer att lyssna på musik samt arbeta med olika musikgenrer och årtioenden från 1950 och framåt. På så sätt undersöker vi vad som kännetecknar olika musikepoker, genrer och artister som har förändrat och påverkat/påverkar den västerländska musiken.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musikens sammanhang

 • Analysera och samtala om hur musik har påverkat och påverkats av kultur, samhälle och religion.
 • Analysera och samtala om hur olika tidsepoker och genrer har utvecklats ur varandra.
 • Känna igen olika genrer och deras karaktärsdrag.

Så här arbetar vi

 • Lyssna på musik från olika epoker och samtala om den för att få genrekännedom - utveckling, indelning och karaktärsdrag.
 • Vi ska skriva enskilda arbeten om olika årtionden från 1950 och framåt. Exempel på frågor som vi kommer att behandla: Vilken/vilka musikgenrer var typiska för det årtiondet och hur påverkades samhället av den rådande musiken.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musikens sammanhang

 • kunna samtala och om musikupplevelser och musikens påverkan på människor och samhälle.
 • kunna höra och förklara skillnad på olika genrer.

 

Hur ska vi bedöma?

Musikens sammanhang

 • När du deltar i samtal/uppgifter om musik visar du din förmåga att förstå hur musik och samhälle hör ihop.
 • Då visar du också din förmåga att höra skillnad på genrer och känna igen olika instrument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikens historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva musikupplevelser
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag kan kort beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på något sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan utförligt beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på flera olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Musikgenrer
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi analyserar och samtalar om musik ur olika genrer.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag om jag får hjälp.
Jag kan känna igen några olika genrer. Jag kan beskriva några karaktärsdrag på egen hand.
Jag kan känna igen flera olika genrer. Jag kan självständigt beskriva deras karaktärsdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: